Groei aantal elektrische huizen (ook in Fryslân) stelt netwerkbeheerder Liander voor hoofdbrekens, stroomnet verder onder druk

Het aantal woningen zonder gasaansluiting groeit. Dat zet het stroomnet van netwerkbeheerder Liander verder onder druk.

Steeds meer nieuwbouwwoningen zijn volledig elektrisch.

Steeds meer nieuwbouwwoningen zijn volledig elektrisch. Foto: ANP

Van de ruim negenhonderd woningen die in het eerste kwartaal in Fryslân werden gebouwd, had 92 procent geen gasaansluiting meer. Nieuwbouwwoningen mogen sinds 1 juli 2018 geen gasaansluiting meer hebben, maar sommige bouwvergunningen van woningen die nu gebouwd zijn voor die datum aangevraagd. Daarom worden nog steeds woningen met gasaansluiting gebouwd, al wordt dat aandeel steeds kleiner.

Friese stroomkrapte

Ongeveer een derde van de huidige woningen wordt aangesloten op een warmtenet, en een even groot deel is volledig elektrisch. Dat is niet zonder nadeel. Een wijk met louter aardgasloze woningen gebruikt drie tot vier keer meer elektriciteit dan een reguliere wijk. Dat draagt bij aan de huidige stroomkrapte. In veel gebieden in Nederland, waaronder een groot gedeelte van Fryslân, zit het stroomnet zo vol dat nieuwe aanvragen voor verbruik of levering van stroom soms jarenlang op de plank komen te liggen. Liander noemt de beschikbaarheid van grote hoeveelheden stroom ‘niet langer vanzelfsprekend’.

Volgens Liander is het daarom noodzakelijk dat gemeenten, projectwikkelaars en de netbeheerder zelf in een vroeg stadium nadenken over de energievoorziening van een nieuwe wijk. ‘Daarmee voorkomen we in de toekomst dat we met het elektriciteitsnet achter de feiten aan blijven lopen.’

Stal met zonnepanelen

De Friese stroomkrapte is vorige week overigens toegenomen. In (delen van) Akkrum, Burgum, Herbaijum, Marnezijl en Oudehaske is het niet meer mogelijk om nieuwe grootschalige stroomopwekinstallaties (zoals een stal met zonnepanelen) aan te sluiten op het net.