Haven Harlingen wil de duurzaamste zijn

De Harlinger haven moet in 2035 een van de duurzaamste havens van Nederland zijn. Als visserijhaven wil het zelfs de duurzaamste van Europa zijn, blijkt uit de havenvisie voor 2035.

Tijdens hun bezoek aan Noordwest-Fryslân in 2016 varen koning Willem-Alexander en koningin Máxima door de Harlinger haven. Foto: ANP

Tijdens hun bezoek aan Noordwest-Fryslân in 2016 varen koning Willem-Alexander en koningin Máxima door de Harlinger haven. Foto: ANP

De haven wordt sinds 2018 beheerd door de nv Port of Harlingen, met de gemeente Harlingen als enige aandeelhouder. De afgelopen tien jaar kende de haven een groei, onder meer qua goederenoverslag van zee- en binnenvaartschepen.

De groei zette vorig jaar door, de overslag ging van 3,7 miljoen ton in 2017 naar 3,8 miljoen ton in 2018, maar is wel minder sterk dan voorgaande jaren. De overslag van zeevaart was 1,8 miljoen ton, en van de binnenvaart twee miljoen ton.

Megajachten

Wat het havenbedrijf betreft, is de haven nog niet uitgegroeid. De overslag van ruwe materialen en grondstoffen en visserij blijven belangrijke clusters en het bedrijf voorziet een groei in de scheepsbouw- en reparatie. Om dat beter te faciliteren, overweegt het bedrijf de bouw van ‘een nieuwe kade voor de afbouw van megajachten en andere afbouwschepen’, staat in de visie.

De haven wil in 2035 ‘dé effectieve en efficiënte op- en overslaghub van Noord-Nederland en richting Amsterdam en Rotterdam’ zijn. De goede positie richting Scandinavië, Verenigd Koninkrijk en de Baltische staten moet daarbij helpen.

De haven overweegt de bouw van een nieuwe kade voor de afbouw van megajachten

De bouw van windmolenparken in de Noordzee kan tot groei leiden doordat het materiaal in Harlingen wordt opgeslagen. De groei moet wel hand in hand gaan met verduurzaming. De haven ligt aan de beschermde Waddenzee. Dat brengt beperkingen met zich mee. Zo mag de haven niet richting zee uitbreiden. Het bedrijf wil wel kijken naar oplossingen voor de beperkingen ‘zodat ook lading van grotere zeeschepen de haven van Harlingen kan bereiken’.

Vissers helpen

De haven wil vissers helpen met duurzamere scheepsontwerpen, het duurzamer verwerken van bijvangst en met het duurzamer vissen. Om dat te faciliteren, moet een speciaal op de nieuwe visserskotters gemeten steiger komen, ‘waar de vissers efficiënt brandstof kunnen bunkeren en hun vis efficiënt aan land kunnen brengen om snel af te voeren.’

Ook het haventerrein moet duurzamer en om schonere scheepvaart te faciliteren, wordt een groene-energiecluster ontwikkeld met onder meer opslag, distributie en een bunkerstation voor LNG, groengas, waterstof en geothermie.

Het bedrijf wil dat het Van Harinxmakanaal over de hele lengte bevaarbaar wordt voor schepen tot en met klasse Va, wat de provincie Fryslân ook wil. Ook moeten de Tsjerk Hiddessluizen een grotere capaciteit krijgen. De havenmond is momenteel te druk. Dat kan worden opgelost door verplaatsing van activiteiten, een scheiding van beroeps- en recreatievaart en een tweede havenmond.

Vacatures

Magazijn/Terrein Medewerker M/V

Hofstra Hulshof Bouw B.V.

Proces Operators

EOC Nederland

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen regio Groningen

CNV Vakmensen

Nieuws

menu