Huismerkzuivel van Plus wordt biologisch. Trendbreuk of stunt?

Supermarkt PLUS gaat alle dagverse melk en karnemelk van het eigen huismerk biologisch maken, als eerste supermarkt in Nederland. Hoe duurzaam is deze stap?

Een supermarkt van PLUS

Een supermarkt van PLUS Foto: Rob Engelaar Rob Engelaar

Biologische zuivel is doorgaans duurder dan gangbare zuivel, maar PLUS laat de consument niet meer betalen, en de boer krijgt ‘gewoon’ de meerprijs die bij biologisch past. ,,PLUS legt het verschil zelf bij”, aldus PLUS in een persbericht. Eind juli volgen ook magere, halfvolle, en volle yoghurt als louter biologisch. PLUS werkt samen met zes biologische boeren, die samen duizend koeien hebben.

Bionext, ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, hoopt dat PLUS een trendsetter wordt, aldus woordvoerder Joyce van den Bos-Akkermans. ,,Het is een best ambitieuze stap. Ze zeggen: als retailer hebben we ook een verantwoordelijkheid om een afzetmarkt voor biologische zuivel te creëren.”

Marktaandeel stagneert

Die afzetmarkt stagneert momenteel. ,,Het marktaandeel schommelt al jaren rond de 3 procent. De verwachting is niet dat het enorm hard stijgt.” De Europese Unie wil dat in 2030 25 procent van alle zuivel biologisch is. ,,Dan moeten er echt grote stappen gezet worden.”

De omschakeling van PLUS kan dat gaan versnellen, denkt ze. ,,Dit gaat voor groei zorgen. Meer consumenten worden geconfronteerd met de kwaliteit en het keurmerk van biologisch, en pakken dan hopelijk ook andere biologische producten van PLUS. Ik denk wel dat dit impact gaat maken.” Volgens haar zijn meer retailers bezig met het uitbreiden van het biologische assortiment.

Minder veeartskosten

Biologische zuivel is volgens BIONEXT en PLUS beter voor dieren en klimaat. Zo is de stikstofuitstoot lager, en zijn dieren doorgaans gezonder, bijvoorbeeld omdat die meer naar buiten gaan. Zo betalen volgens Van den Bos-Akkermans biologische boeren gemiddeld 25 procent minder veeartskosten per koe.

Kunstmatig laaghouden

Jan Teade Kooistra van LTO Noord is juist kritisch op het voornemen. ,,Dit kin net duorsum wêze. Hja dogge dit om klanten te lûken en goede sier te meitsjen. Mar hoe lang lizze hja jild by? It is prima as der mear biologyske suvel ferkocht wurdt en der mear biologyske boeren binne. Dêr is neat mis mei. Mar it keunstmjittich leechhâlden fan de priis is koartetermyntinken.”

Volgens hem moet de vraag uit zichzelf groeien om duurzaam te zijn. ,,As konsuminten bewust kieze om mear te beteljen foar biologysk, dan is it pas duorsum. Asto de fraach keunstmjittich oanlûkst, heakket de konsumint ôf sagau’t de biologyske molke djoerder wurdt.”

Prijzenslag

Hij verwacht dat het besluit van PLUS leidt tot een prijzenslag onder supermarkten. ,,Oare supermerken begjinne no ek te stunten. Want dat dochsto as de priis keunstmjittich leech holden wurdt.” Voor boeren wordt overstappen op biologische zuivel pas interessant als de vraag vanuit consumenten groeit, en de prijzen hoog zijn. ,,Der stappe net in soad biologyske boeren oer, om’t de biologyske priis te leech is.”

Hij ziet de actie van PLUS vooral als een stunt. ,,It is fergese reklame. En it giet ek mar om seis boeren. Mei de aksje fan Plus rinsto it risiko datsto mei in lyts folume in grutte groep biologyske boeren beneidielst.”

Plus heeft in Fryslân vijf vestigingen, in Harlingen, Feanwâlden, Burgum, Beetsterzwaag, en Balk.