Interesse voor overname activiteiten Mestverwerking Fryslân, bedrijf was al langer verliesgevend

Enkele partijen hebben een halve week na het faillissement van Mestverwerking Fryslân interesse getoond in de activiteiten en inboedel. Dat meldt curator Piter van Zandbergen van Defenz Advocaten in Drachten. Of een doorstart erin zit, kan hij in deze fase nog niet zeggen.

Het pand van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld.

Het pand van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld.

Wat al wel duidelijk is, is dat de activiteiten in Wâlterswâld al langere tijd verlieslatend waren. ,,In deze provincie is dit niet renderend. In Noord-Brabant is dat deels een ander verhaal. Hier is gewoon veel minder mest en om het hier te krijgen, moet je altijd transportkosten maken. En dat kan dan niet uit.”

Mestverwerking Fryslân is gespecialiseerd in het verwerken van mest tot onder meer mestkorrels die kunnen dienen als kunstmestvervangers. Een deel van de productie was bedoeld voor de export.

De curator is de afgelopen dagen vooral bezig geweest achtergronden van het bankroet te inventariseren. Ook moest hij regelen dat de voorraad mest wordt afgevoerd. ,,Het is belangrijk dat de mest niet langere tijd daar blijft liggen. In overleg met de provincie zijn we daarmee bezig.” De werkzaamheden op de locatie zijn intussen gestaakt. Bij het bedrijf werkten vier mensen.

Zorgen over de legitimiteit van de werkzaamheden in de afgelopen tijd zijn er niet. ,,Aan de vergunningsplicht is voldaan”, zegt Van Zandbergen. Het bedrijf was de afgelopen jaren meerdere malen verwikkeld in rechtszaken, omtrent uitbreidingsplannen en mogelijke geuroverlast. Ook moest het een boete betalen nadat er enkele jaren geleden een dodelijk ongeluk had plaatsgevonden. Voor de eigenaar van het bedrijf was dat alles samen de reden om zelf het faillissement aan te vragen. ,,De energie is op, door alle rechtszaken, boetes en alles wat erbij komt”, liet directeur Jan Scherff eerder deze week weten.

Schuldenlast

Op de precieze achtergronden van het faillissement heeft de curator nog geen zicht. Dat kan bij pas krijgen als de administratie in orde is gemaakt. Daaraan wordt nu gewerkt. ,,Wel duidelijk is dat er al heel lang een groot verschil is tussen de inkomsten en uitgaven. Er is een grote schuld. Aan de debiteurenkant is moet er nog vier ton binnenkomen. Aan de andere kant is er een schuld aan de crediteuren van 1,7 miljoen euro, dat zijn dus rekeningen die nog betaald hadden moeten worden.”

Het bedrijf heeft al langere tijd geen huur betaald. Een van de aandeelhouders is volgens de curator de eigenaar van het pand.