Landbouwgrond in Noorden iets duurder geworden, landelijk juist een prijsdaling in het tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van dit jaar is landbouwgrond landelijk gezien gemiddeld voor iets lagere prijzen verkocht. In Fryslân waren de prijzen gelijk tot iets hoger, volgens een kwartaaloverzicht van het Kadaster en Wageningen Economic Research. Landelijk werd in een jaar tijd bijna 5 procent meer areaal verkocht.

Bouwboeren zijn in het voorjaar in de omgeving van Sexbierum bezig met het poten van aardappelen.

Bouwboeren zijn in het voorjaar in de omgeving van Sexbierum bezig met het poten van aardappelen. Foto: Catrinus van der Veen

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal uitgekomen op 63.500 euro per hectare. Dat is 5,8 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2021, maar vrijwel gelijk aan de gemiddelde grondprijs over heel 2020.

Zowel de gemiddelde prijs van akkerbouwland als die van grasland daalde landelijk in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal. De prijs van akkerbouwland ging met 6 procent omlaag naar 69.800 euro per hectare. Dat is bijna 3 procent onder de gemiddelde prijs over heel 2020 van 71.800 euro per hectare. De prijs van grasland steeg juist met 5 procent, tot 59.600 euro per hectare. Dat is 2 procent hoger dan de gemiddelde prijs over 2020: 58.400 euro per hectare.

Grote verschillen

Van oudsher zijn de prijsverschillen in de verschillende delen van het land groot. Ook binnen een regio kunnen er grote verschillen zijn. Wanneer er meerdere gegadigden zijn voor een bepaald stuk land dat te koop komt, kan dit de prijs sterk opdrijven. In het zuiden van het land worden gemiddeld de hoogste prijzen per hectare betaald (73.000 euro). In het tweede kwartaal ging daar tweeduizend hectare in andere handen over.

Bepalend is ook de hoeveelheid grond die in een kwartaal wordt verkocht. Wanneer bijvoorbeeld enkele landbouwbedrijven te koop komen in een streek waar de omstandigheden om te boeren optimaal zijn, zal de gemiddelde prijs in een kwartaal sterk stijgen. Andersom is natuurlijk ook het geval.

Noorden

In de regio Noord, waar de Friese Bouwhoek en het Groninger Hogeland, de Veenkoloniën en Oldambt en het Noordelijk Weidegebied onder vallen, kwamen de gemiddelde prijs - berekend met ruim tweeduizend verkochte hectares - iets onder de 60.000 euro per hectare uit. Vergeleken met het eerste kwartaal was dit een lichte stijging. In de vier kwartalen daarvoor lagen de gemiddelde prijzen daar duidelijk onder. Afgelopen jaar lagen de prijzen van landbouwgrond in het noorden 11 procent onder het landelijk gemiddelde.

In de regio’s West en Oost liggen de gemiddelde prijzen van landbouwgrond ook boven die van Noord. In de regio Oost werd bijna tweeduizend hectare aan landbouwgrond verkocht. In de regio West ging het in het tweede kwartaal om duizend hectare. Traditioneel gaat in die laatste regio ieder kwartaal ongeveer duizend hectare over in andere handen.

In het tweede kwartaal van dit jaar is 7200 hectare aan landbouwgrond verhandeld, 400 hectare (ruim 5 procent) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Gemeten over de laatste vier kwartalen is in totaal 31.200 hectare grond in andere handen overgegaan. Dat is 1400 hectare (4,7 procent) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.