Landbouwhistorie van Leeuwarden nog volop zichtbaar, nieuwe wandel- en fietsroutes laten dit zien

Vele gebouwen, straatnamen en vaarwegen in de Leeuwarder binnenstad vinden hun oorsprong in een agrarische functie die ze ooit hadden. Lang niet iedereen heeft dit in de gaten. Een speciaal boekje met wandel- en fietsroutes openbaart de geheimen nu.

In Leeuwarden werd ruim een eeuw geleden de Zuivelbank opgericht met het hoofdkantoor aan het Zaailand. Later is dat Friesland Bank geworden en overgenomen door Rabobank.

In Leeuwarden werd ruim een eeuw geleden de Zuivelbank opgericht met het hoofdkantoor aan het Zaailand. Later is dat Friesland Bank geworden en overgenomen door Rabobank. Foto: Marchje Andringa

De Dairy Campus bij Leeuwarden, hogeschool Van Hall Larenstein, het beeld van Us mem in de binnenstad, een grote productielocatie van FrieslandCampina en Koopmans Meelfabrieken. Het zijn allemaal beeldbepalende kenmerken van agrarische bedrijvigheid die in de provinciehoofdstad te vinden zijn. Niet te missen. Maar de argeloze voorbijganger in de stad loopt en fietst vaak andere plekken voorbij die hij of zij niet zo snel zal associëren met de landbouwfunctie die voorheen bestond.