Langer land bemesten na grote wateroverlast, minister stemt toe na verzoeken LTO

Boeren in verschillende Friese gemeenten mogen nog twee weken na de toegestane datum van 1 september mest uitrijden. Dat heeft demissionair minister Carola Schouten besloten na verzoeken van landbouworganisatie LTO. Na veel regenval in juli en augustus hebben veel veehouders hun land onvoldoende kunnen bemesten. Een verzoek uit Limburg heeft Schouten nog in beraad.

Het uitrijden van gier op een weiland bij Bolsward.

Het uitrijden van gier op een weiland bij Bolsward. Foto: Niels de Vries

Een belangrijk criterium waar de minister rekening mee houdt, is dat de bodem de mest nog goed kan verwerken zonder dat dit uitspoelt. De verlenging van mest uitrijden geldt alleen voor de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Weststellingwerf, Heerenveen, Dantumadiel, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en in het Groninger Westerkwartier. Bemesten met gier (na mestscheiding) mag alleen nog op veen- en kleigrond en niet op zandgronden.

Blij met meebewegen

Voorzitter van de LTO-afdeling Westerkwartier Henk Hulshoff die spreekt namens de verschillende afdelingen is positief over het besluit. ,,Dit is voor veel leden een oplossing om nog een inhaalslag te maken in het bemesten waardoor het gelukkig nu mogelijk wordt om nog een mooie grassnede binnen te halen. Sommige gronden hebben weinig bemesting gehad, waardoor de eiwitgehalten in het ruwvoer laag zijn. Ondanks dat het nog wel een uitdaging is om aan de mestscheidingseis te voldoen zijn we blij dat de minister wil meebewegen met de agrarische praktijk.”

Schouten heeft het verzoek van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) nog in beraad om vaste mest in het zuiden van die provincie twee weken langer uit de mogen rijden, mede in verband met de grote wateroverlast. Drijfmest mag in het zuiden van Limburg op bouwland op lössgronden tot halverwege deze maand worden uitgereden. De LLTB pleit ervoor deze perioden voortaan gelijk te trekken. De minister wacht eerst het advies af van de Technische Commissie Bodem (TCB).