Lichte toename van het aantal WW-uitkeringen in Fryslân, totale aantal is nog steeds erg laag

In maart hebben iets meer mensen in Fryslân een WW-uitkering ontvangen, al ligt het totaal nog steeds op een laag aantal. Ondanks de krappe arbeidsmarkt is de kans op werk niet voor iedereen even goed. Door automatisering en digitalisering van (klant)processen vinden veel werkzoekenden met een administratief beroep lastig werk in een veranderende arbeidsmarkt.

Een kantoor van uitkeringsorganisatie UWV.

Een kantoor van uitkeringsorganisatie UWV. Foto: Shutterstock

Eind maart ontvingen bijna 6300 inwoners van deze provincie een uitkering van het UWV. Dat is 1,8 procent van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen nam in maart toe met 92 (1,5 procent).