Melkveehouderij komt met plan voor terugdringen van stikstofuitstoot

Een coalitie van partijen in de melkveehouderijsector heeft een voorstel gepresenteerd waarbij de stikstofuitstoot tot 2030 met 26 procent kan worden gereduceerd. Het plan kost 1,3 miljard euro.

Koeien in de wei bij studentenboerderij CAH Vilentum in Dronten.

Koeien in de wei bij studentenboerderij CAH Vilentum in Dronten. Foto: ANP

Volgens de plannen van landbouworganisatie LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Rabobank, moeten er op drie vlakken veranderingen worden doorgevoerd. Het gaat om management, het waarborgen van voldoende grond per bedrijf en stalmaatregelen.

Om de stikstofreductie te bewerkstelligen willen de partijen dat er op de bedrijven minder zogeheten ruw eiwit wordt gevoerd, er nog meer weidegang plaatsvindt en mest moet worden verdund met water voor het uitrijden. Om bedrijven voldoende grond te laten houden voor de (eventueel noodzakelijke) extensivering moet er een grondbank komen. Ook zal er indien nodig een herverkaveling moeten plaatsvinden. Stallen zullen ook versneld aangepast moeten worden om ze emissiearm te maken en bij nieuwbouw zal er gebruik moeten worden gemaakt van de best beschikbare technieken. Al met al moet dit een reductie van de stikstofuitstoot opleveren van 15,3 kiloton (26 procent).

Een fix bedrag

De coalitie stelt dat maatregelen nodig zijn in het belang van de samenleving, het landschap, het milieu, de economie en ook voor de jonge boeren. ,,Anders komen al die belangen in de knel.”

Voor de maatregelen is er een fiks bedrag van de overheid nodig, stelt het collectief. Samen 1,3 miljard euro. ,,De maatregelen zijn kostprijsverhogend voor de boer, er zijn geen extra opbrengsten en dit gaat dus ten koste van het inkomen.” Insteek is dat de veestapel niet hoeft te krimpen. Wageningen University & Research (WUR) heeft de maatregelen doorgerekend, rekening houdend met de verwachte autonome ontwikkeling van de sector.