Melkveehouders in spanning over bemestingsnormen, Brussel moet besluiten over derogatie

Voor melkveehouders zijn het spannende weken nu Brussel beslist over bemestingsnormen en uitzonderingsregels (derogatie).

Mestinjectie bij Ysbrechtum.

Mestinjectie bij Ysbrechtum.

Europa wil een betere waterkwaliteit, maar het schrappen van de mogelijkheid meer mest op het gras te brengen kan juist de kwaliteit doen verslechteren.

Vacatures

Systeembeheerder procesautomatisering

Attero

Physiotherapeut

Therapiezentrum Janssen

Voorzitter Raad van Toezicht

Talent Performance namens Huurdersplatform Nieuw Elan

Nieuws

menu