Dilemma voor boeren: wat te doen met de mestvoorraadden? De regels zijn pas duidelijk in september

Doordat Nederland vorig jaar in een laat stadium de plannen voor de aanpak van de stikstofuitstoot en -uitspoeling bij de Europese Commissie heeft ingediend, weten melkveehouders qua bemesting nog altijd niet waar ze aan toe zijn. De regels worden pas na het bemestingsseizoen bepaald.

Een boer bemest zijn grasland bij Bolsward.

Een boer bemest zijn grasland bij Bolsward. Foto: Niels de Vries

Tot nu toe kon het overgrote deel van de melkveehouders in deze provincie gebruik maken van een uitzonderingsregel, die mogelijk dit jaar niet toegepast wordt. Het gaat om de zogenoemde derogatie, waarbij er meer stikstof in de mest mag worden uitgereden dan de geldende regels voorschrijven. Landelijk maken 17.000 bedrijven hier gebruik van, in Fryslân gaat het volgens LTO Noord om een zeer groot deel van de bedrijven die alleen grasland hebben en geen fosfaathoudende kunstmest gebruiken.

Vacatures

Werkvoorbereider Infra

Geomaat

Leerling metaalbewerker

Gicom BV

Vakmannen GWW-Grondwerkers-Stratenmakers-Chauffeur vrachtwagen

Wegenbouw De Wilde bv

Nieuws

menu