Mestvergister uit Hantumhuizen claimt vergeefs 130.000 euro voor blunder met papierpulp in biovergister

Industriewater Eerbeek (IWE) hoeft maatschap Van Oosten uit Hantumhuizen geen 130.000 euro te betalen voor een papierpulpdebacle bij de biovergister van Van Oosten. Dat heeft de rechter besloten. Van Oosten wilde onrechtmatig de papierpulp van Eerbeek verwerken, waar de gemeente Noardeast-Fryslân een stokje voor stak.

Industriewater Eerbeek (IWE) hoeft maatschap Van Oosten geen 130.000 euro te betalen, bepaalde de rechter.

Industriewater Eerbeek (IWE) hoeft maatschap Van Oosten geen 130.000 euro te betalen, bepaalde de rechter.

Eerbeek, dat water van papierfabrieken in het dorp zuivert, wilde 3900 ton papierslib laten vergisten in de biovergister in Hantumhuizen. Dit levert biogas op, en als restproduct ditastaat. Dat kan als meststof worden gebruikt in de landbouw.


Te hoog kopergehalte

Milieudienst FUMO kwam daar achter, en meldde dat het slib op basis van de omgevingsvergunning niet in de vergister mocht, omdat het afval was. Het kopergehalte was te hoog om als meststof te gebruiken. De gemeente Noardeast-Fryslân sommeerde het bedrijf , onder last van dwangsom, het papier te verwijderen van het terrein, en het te laten verwerken door een bedrijf dat dit wel mocht. Dat werd uiteindelijk Omrin in Oudehaske.

Van Oosten probeerde vervolgens de schade (ruim 130..000 euro) te verhalen op Eerbeek. Het bedrijf had immers aan Van Oosten gemeld dat het slib in de vergister mocht. Als Van Oosten had geweten dat het niet mocht, had hij het slib niet geaccepteerd, zei hij tegen de rechter. Het gevorderde bedrag bestond onder meer uit de vervoerskosten van het slib, en de helft van een boete die Van Oosten verwacht te krijgen vanwege het op het erf hebben van het slib.


Eerder papierslib verwerkt

Eerbeek voelde er niets voor om dat geld te betalen. Het bedrijf ontkent dat het tegen Van Oosten heeft gezegd of gegarandeerd dat het slib in de biovergister mocht. Ook vertelde Eerbeek dat ze Van Oosten hadden benaderd omdat ze wisten dat dit bedrijf ‘in het verleden ook al eens papierslib had ingenomen en in de vergister had verwerkt.’ Eerbeek bracht bij de rechtszaak verder in dat Van Oosten als professionele verwerker had moeten weten wat er volgens de vergunning in de vergister had genomen, ‘maar zij heeft zonder nader onderzoek het papierslib ingenomen.’

De rechter gaf Eerbeek gelijk. Van Oosten had kunnen en moeten weten dat het slib niet in de vergister mocht. Eerbeek heeft ook duidelijk verteld dat het om papierslib ging, en er is dus geen sprake van dat het bedrijf onjuist heeft geïnformeerd over de stof. Ook had Van Oosten kunnen weten dat het afvalstof was, omdat het Eerbeek niet hoefde te betalen voor het slib, ‘maar in tegendeel juist geld toe kreeg.’ Dat van Eerbeek zou hebben gezegd dat het slib in de vergister mocht, staat niet vast.

Eerbeek hoeft dus niet te betalen. Van Oosten draait wel op voor de proceskosten van Eerbeek, zo’n 14.000 euro.