Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld failliet verklaard, energie directeur is op na vele rechtszaken

De rechtbank in Leeuwarden heeft deze week het faillissement uitgesproken over Mestverwerking Fryslân aan de Broekloane in Wâlterswâld. Het bankroet was door directeur Jan Scherff van het bedrijf zelf aangevraagd. Vergunningenkwesties rond uitbreiding, boetes en een dodelijk ongeluk hebben volgens hem een belangrijke rol gespeeld bij het besluit.

De locatie van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld.

De locatie van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld.

,,De energie is op”, zo vat directeur Jan Scherff alles samen. In de afgelopen jaren stond het bedrijf meerdere malen voor de rechtbank. Onder andere in verband met kwesties over geuroverlast, waar omwonenden voor vreesden, vooral in de zomer.

In januari kregen omwonenden nul op het rekest bij de voorzieningenrechter van de Raad van State. Zij wilden voorkomen dat het bedrijf - op grond van een in oktober 2020 door de provincie Fryslân verstrekte vergunning - meer mest zou mogen opslaan en verwerken. De rechter zei in januari het belang van de mestverwerker bij het kunnen voortzetten van het verwerken en opslaan van pluimveemest, groter te vinden dan dat van de omwonenden. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van mest tot bijvoorbeeld mestkorrels die kunnen dienen als kunstmestvervangers. Een deel van de productie was bedoeld voor de export.

Vergunning tot uitbreiding

Op 22 oktober gaf de provincie een vergunning af waardoor de verwerkingsmethode gewijzigd mocht worden. Ook de verwerkingscapaciteit mocht worden vergroot (naar 250.000 ton per jaar) en Scherff mocht ook meer opslaan (naar 20.000 ton). Ook kreeg hij toestemming voor het plaatsen van een combi-luchtwasser, waardoor de geuroverlast flink beperkt zou moeten worden.

In de afgelopen jaren is het bedrijf verschillende malen geconfronteerd met dwangsommen vanwege het onvoldoende tegengaan van mogelijke geuroverlast. Vorig jaar werd de onderneming in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van een boete van 75.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk, vanwege het onvoldoende in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften. Bij een ongeval met een shovel in 2016 in de bedrijfshal kwam een 39-jarige man uit de gemeente Woudrichem om het leven.

Vier werknemers

De curator van het bedrijf in Wâlterswâld, Piter van Zandbergen, was gisteren niet bereikbaar voor een toelichting op het faillissement. Over de hoogte van de schuldenlast is nog niets bekend. Bij de onderneming werken volgens Scherff vier mensen. Het is onzeker of er mogelijkheden zijn voor een doorstart.