Met een slachterij op pad naar de boerderij

Koeien die niet vervoerd mogen worden, worden na de dood vernietigd. Niet echt duurzaam, vindt Henk Visser van Slachthuis Dokkum. Daarom gaat hij naar de boerderijen toe. Voor de boer is dit het verschil tussen een kostenpost en toch nog wat opbrengst.

Sietske Visser met partner Peter Smit (die ook werkzaam is bij het bedrijf) bij een van de mobiele slachthuizen van Slachthuis Dokkum. Foto: Marcel van Kammen

Sietske Visser met partner Peter Smit (die ook werkzaam is bij het bedrijf) bij een van de mobiele slachthuizen van Slachthuis Dokkum. Foto: Marcel van Kammen

Landelijke regels verbieden het vervoer van vee dat niet meer kan lopen, en deze dieren worden op de boerenbedrijven geëuthanaseerd. Het vlees mag niet in de voedselketen terechtkomen en gaat naar de destructie. Het is ondernemer Visser een doorn in het oog. Volgens dochter Sietske, die ook werkzaam is in het familiebedrijf, is het de reden geweest om te zoeken naar een oplossing. ,,Zes jaar geleden begonnen we met de ontwikkeling van een mobiel slachthuis. Kan het dier niet naar het slachthuis, dan moet het slachthuis maar naar het dier komen.” Het bedrijf haalde voor de ontwikkeling van het concept inspiratie uit het buitenland. In onder meer de Verenigde Staten en de Scandinavische landen rijden slachtbedrijven al met (grote) trucks naar boerderijen om ter plaatse te slachten.

Het idee in praktijk brengen, dat had veel voeten in de aarde, zegt Visser. ,,Zo moet er goedkeuring zijn van verschillende overheidsinstanties en moet er worden samengewerkt met verschillende partijen. Het was ook nogal een financiering. Uiteindelijk zijn we in december met de proef gestart.”

Dieren hoeven nu niet meer op transport en dat scheelt weer in de aanmaak van stresshormonen

In de komende maanden worden de puntjes op de i gezet. ,,We kijken nu naar de laatste aanpassingen en na een evaluatie met de overheidsinstellingen kijken we hoe we de dienstverlening verder kunnen uitbreiden.”

Tot nu toe is het bedrijf op pad met vier mobiele slachtunits in Fryslân en Groningen. ,,Als het hier is geoptimaliseerd, kijken we naar andere regio’s. Het gaat stapsgewijs. Mensen die met de units op pad gaan moeten worden gecertificeerd zijn en in staat zijn te werken volgens onze richtlijnen en die van de overheid.”

Zonder dat er veel bekendheid aan is gegeven, melden nu al vijftig boeren per week zich om gebruik te maken van de slachtunits. ,,We hebben dierenartsen en veehandelaren ingelicht dat we hiermee de markt opgaan. Die zijn enthousiast omdat dit nieuwe mogelijkheden biedt. Niet alleen in financieel opzicht voor de boer – tot nu toe heeft hij alleen maar kosten wanneer een dier niet meer vervoerd mag worden – maar ook voor het dier kan het beter zijn. Dit concept is duurzamer: het vlees hóéft niet meer te worden vernietigd.”

Wanneer de dieren zijn gedood in het mobiele slachthuis op de boerderij, worden de karkassen verder verwerkt in het slachthuis in Dokkum. ,,We hebben daar alle voorzieningen”, legt Visser uit. De familie heeft ruim tien jaar geleden de slachtlocatie in Dokkum overgenomen. ,,De grote hoeveelheden uit het verleden worden er nu niet meer geslacht. Tot februari vorig jaar waren dat zo’n achthonderd dieren per week. Slachthuis Vion heeft dat toen met een nieuwe grote slachterij in Leeuwarden overgenomen. Het slachthuis kan nu worden gebruikt voor de verdere verwerking van dieren die op de boerderijen worden geslacht. Daarnaast vinden hier nog huisslachtingen plaats en speciale opdrachten.”

Kan het dier niet naar het slachthuis, dan moet het slachthuis maar naar het dier komen

Het vlees van de dieren wordt verkocht aan groothandels nadat het in Dokkum is uitgebeend en in de opslag is gegaan. ,,De ruimtes kunnen we hier uitstekend voor gebruiken. Eigenlijk is het mobiele slachtunit een verlengde van dit slachthuis.”

Bij het bedrijf werken er nu acht mensen; twee worden opgeleid om met de mobiele slachtunits te kunnen werken. ,,Personeel moet natuurlijk een vakbekwaamheidsdiploma hebben, speciaal worden getraind en gecertificeerd en we moeten er natuurlijk ook ervaren chauffeurs voor de vrachtwagens bij hebben.”

De zaken verlopen aan de start van het project voorspoedig. ,,We hadden al wel het idee dat er behoefte aan zou zijn. We rijden nu twee dagen in de week en komen op tien tot twaalf adressen per dag. Er zijn dan twee en soms drie van de vier wagens onderweg. We zijn verbaasd dat er, kennelijk, zo veel dieren meteen naar de destructie gingen.”

Kwaliteit

Over de kwaliteit van het vlees hoeven consumenten niet in te zitten, bezweert Visser. ,,Op de boerderij en bij de slachterij zijn keurmeesters aanwezig. Daarbij wordt streng gelet op het gehele slachtproces en de kwaliteit van het vlees. We gaan er op basis van verschillende onderzoeken van uit dat de vleeskwaliteit in ieder geval hetzelfde is en soms zelfs beter. Dieren hoeven nu niet meer op transport en dat scheelt in de aanmaak van stresshormonen die normaliter een negatieve invloed hebben op de vleeskwaliteit.”

Hoeveel geld de boeren bij het slachten ontvangen bij gebruikmaking van het mobiele slachthuis, wil de Visser niet zeggen. ,,Het hangt sterk af van het dier. Is het jong of oud, goed bevleesd of juist niet en wellicht kan een deel van het vlees niet worden gebruikt. De bedragen variëren nogal en wanneer boeren ons vragen wat het oplevert, kunnen we dat vaak niet direct zeggen. Duidelijk is nu al wel dat de boer er iets aan overhoudt. In andere gevallen heeft hij alleen maar kosten voor het doden van het dier en de afvoer.”

Vacatures

GOED VOLK! M/V

Tuincentrum Gernell

CNC Verspaner

Metaaldraaierij Dondorff

Proces Operators

EOC Nederland

Nieuws

menu