Minder methaanuitstoot bij koeien met weidegang, vers gras zorgt voor minder broeikasgassen

Melkveehouders die weidegang toepassen, ontvangen niet alleen een premie voor de geleverde melk maar dragen ook bij aan een vermindering van de methaanuitstoot. Dat blijkt uit een proef van de Dairy Campus in Leeuwarden. Het zo veel en zo lang mogelijk voeren van vers gras in de stal is ook beter dan het voeren van graskuil.

Koeien in het Friese landschap.

Koeien in het Friese landschap. Foto: Marchje Andringa

De voordelen blijken uit een beweidingsonderzoek dat is uitgevoerd in 2020 en 2021 op de proefboerderij van de universiteit van Wageningen in Goutum/Leeuwarden. De uitstoot van het broeikasgas methaan is bij beweiding en het voeren van vers gras lager dan tot nu toe werd ingeschat, stellen de onderzoekers. Eerder was al bekend dat ook de emissie van ammoniak is te verminderen met beweiding en het voeren van vers gras.