Dit artikel is vandaag gratis

Minister Piet Adema wil met een actieplan biologische landbouwgrond verviervoudigen om aan Europese afspraken te voldoen

Dronebeeld van de prei oogst bij een biologisch land- en tuinbouwbedrijf. Foto: ANP

De grondoppervlakte voor biologische landbouw moet bijna vier keer zo groot worden: van zo’n 80.000 hectare in 2011 naar 300.000 hectare in 2030. Landbouwminister Piet Adema komt met een actieplan om deze ,,forse ambitie”, die voortkomt uit Europese afspraken, waar te maken.

De groei in biologisch boeren (waarbij meer oog is voor milieu, natuur en dierenwelzijn, en geen chemische stoffen worden gebruikt) zal vooral moeten komen van de ,,melkveehouderij en akkerbouw” en agrariërs die relatief veel land nodig hebben om te boeren. De omslag naar biologisch moet samenhangen met ,,de grote opgaven die er zijn op natuur, stikstof, water, biodiversiteit en dierenwelzijn”. Eerder zei Adema al dat hij op termijn alleen maar duurzame producten in de supermarkt wil.

Met het actieplan neemt het kabinet ,,initiatief”, maar Adema benadrukt dat boeren zelf en betrokken partijen (zoals supermarkten) ook in actie moeten komen. De uitwerking zal voor het voornaamste deel afhangen van afspraken in het landbouwakkoord en stappen die de komende jaren nog genomen moeten worden.

Een eerlijke en betere prijs

Een van de belangrijkste punten is dat boeren die biologisch boeren hier een eerlijke en betere prijs voor dienen te krijgen. Ook dienen zij een streepje voor te krijgen in de strijd om schaarse ruimte. Pachters (die grond ‘huren’ van een verpachter) die aan een duurzaamheidscriterium voldoen, hebben recht op een financieel voordeel.

Boeren die de omslag naar biologisch willen maken, kunnen straks bij een loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) terecht voor vragen. Ook wil het ministerie van Landbouw met een kennisagenda komen waardoor boeren makkelijker meer informatie kunnen krijgen over biologisch boeren.

Er komt een stuurgroep én een ,,biologische adviescommissie van experts en stakeholders die ontwikkelingen in de sector signaleert, samenwerking in de sector stimuleert en het ministerie adviseert”.

Vacatures

Relatiebeheerder / Assistent- Accountant

Admifa Accountants & Adviseurs

Directeur

Effectus-HR namens Stichting Centrum voor Film in Friesland

Voorzitter Raad van Toezicht

Talent Performance namens Huurdersplatform Nieuw Elan

Nieuws

menu