Modale eenverdiener in Fryslân? Dan ben je kansloos bij negen van de tien koopwoningen. En dat valt nog mee ten opzichte van de rest van Nederland

Als eenverdiener met een modaal inkomen in Fryslân, is slechts 11 procent van het Friese woningaanbod te betalen. Landelijk kunnen modale eenverdieners zelfs maar 3 procent van de beschikbare woningen kopen, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.

De woningkrapte in Nederland neemt toe.

De woningkrapte in Nederland neemt toe.

Jan Modaal heeft het steeds moeilijker op de woningmarkt. Wie dit jaar een modaal inkomen verdient (36.500 euro, exclusief vakantiegeld) kan een hypotheek krijgen van zo’n 188.000 euro.

Hoewel dit bedrag hoger ligt dan in 2020 (169.000 euro), zijn de woningprijzen nog harder gestegen. Vorig jaar was namelijk nog 4,3 procent van de woningen in Nederland bereikbaar voor mensen met een modaal inkomen.

Vraagprijs is startprijs

In Fryslân liggende woningprijzen nog wat lager dan het landelijke gemiddelde. Van de 1337 woningen die in Fryslân te koop stonden ten tijde van het onderzoek van de Hypotheker, hadden 149 een vraagprijs van 188.000 euro of minder.

Let wel: de vraagprijs is tegenwoordig de startprijs, en overboden is meer regel dan uitzondering. Huizenkopers moeten dus meer extra eigen geld inbrengen. ‘Singles met modaal inkomen krijgen nauwelijks voet tussen de deur’, concludeert de Hypotheker.

Tweeverdieners (met beiden een modaal inkomen) hebben in Fryslân aanzienlijk meer keuze. Zij kunnen maximaal 344.000 euro lenen, en kunnen bijna 60 procent van alle te koop staande woningen betalen.

Ook voor stellen onbereikbaar

Friezen hebben wat dat betreft nog relatief ruime keuze. In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant is net iets meer dan 1 procent van de woningen te betalen voor doorsnee eenverdieners. In Amsterdam is slechts 0,2 procent van de huizen goedkoper dan 188.000 euro. In Noord-Holland en Utrecht is zelfs driekwart van de woningen duurder dan 344.000 euro, dus onbereikbaar voor modale tweeverdieners.

Landelijk is 36,2 procent betaalbaar voor deze stellen. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen dat nog 32 procent was. Dit komt volgens de Hypotheker door de inkomenstoetsing. ‘Zo telt het salaris van een tweede inkomen vanaf dit jaar voor 90 procent mee.’

In Groningen is de kans nog op een woning nog het grootste als modale eenverdiener, al is daar ook al bijna 85 procent van de huizen duurder dan 188.000 euro.

Vrijwel uitzichtloos

De Hypotheker signaleert dat er steeds minder betaalbare woningen zijn voor ‘de grote groep middeninkomers’ door de sterk stijgende huizenprijzen en het schaarse woningaanbod. ,,Door de coronacrisis leek het woningaanbod aanvankelijk licht toe te nemen, maar inmiddels is de krapte op de huizenmarkt groter dan ooit tevoren. Hierdoor stijgen de huizenprijzen in een ongekend tempo en is het voor Nederlanders met een middeninkomen vrijwel onmogelijk een betaalbare woning te vinden. Vooral singles met een modaal inkomen worden onevenredig hard geraakt”, stelt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. ,,Ondanks de verbeterde leencapaciteit is de positie van deze grote groep huizenkopers in veel provincies slechter geworden. Vooral in de grote steden is de situatie, zeker voor single huizenkopers, vrijwel uitzichtloos.”

De Hypotheker roept de regeling op maatregelen te treffen om mensen met een modaal inkomen uitzicht te geven op een betaalbare woning. ,,Niets doen is geen optie, want de huizenmarkt dreigt op slot te gaan.”