Het einde van de boerenstand dreigt als de Nederlandse landbouw op dezelfde manier doorgaat als nu, zegt akkerbouwer Meino Smit

Als de Nederlandse landbouw op de huidige intensieve voet doorgaat, telt Nederland over een kleine twintig jaar nog achtduizend boeren. ,,Als de BBB echt voor de boeren is dan moet de partij zich inzetten voor een totaal andere landbouw”, stelt akkerbouwer Meino Smit.

Meino Smit: ,,Als de BBB echt voor de boeren is dan moet de partij zich in zetten voor een totaal andere landbouw"

Meino Smit: ,,Als de BBB echt voor de boeren is dan moet de partij zich in zetten voor een totaal andere landbouw" Foto: Jaspar Moulijn

De landbouwsector slaat zich vanwege zijn prestaties graag op de borst. Ten onrechte vindt Meino Smit, zelf boer, uit Paterswolde. Of de landbouwsector echt een pareltje is voor de Nederlandse economie hangt volgens hem af van hoe je ernaar kijkt. De arbeidsproductiviteit is tussen 1950 en 2020 vooral door mechanisering fors gestegen (al is dat weer veel minder als de toename van de arbeid in de toeleveringsbedrijven van de agrarische sector wordt meegerekend).