Noordelijke Rekenkamer tikt Gedeputeerde Staten op de vingers: informatievoorziening over maatschappelijke effecten van de NOM hapert

Provinciale Staten hebben de afgelopen jaren te weinig goede informatie van het Friese provinciebestuur gekregen over de bereikte maatschappelijke resultaten van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer op basis van onderzoek.

Een voorbeeld van een initiatief waarin de NOM investeert: de elektrische brommer SOLID MX. Bedacht, ontwikkeld en gebouwd in Marsum.

Een voorbeeld van een initiatief waarin de NOM investeert: de elektrische brommer SOLID MX. Bedacht, ontwikkeld en gebouwd in Marsum. Foto: Ellen van den Bussche

Fryslân, Groningen en Drenthe verstrekken als aandeelhouder (samen 50 procent) sinds 2016 jaarlijks subsidie aan de in 1974 opgerichte NOM, die zich op het duurzaam versterken van de economische structuur van Noord-Nederland richt. Provinciale Staten zouden daarom moeten kunnen controleren welke resultaten deze organisatie boekt, stelt de rekenkamer.