Komen er nog wel nieuwbouwwoningen in Fryslân? Het ene bedrijf heeft het lastiger dan het andere: 'Wij zouden morgen wel willen beginnen met bouwen'

Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat de bouwproductie dit en volgend jaar naar verwachting zal krimpen. In Fryslân herkennen bouwbedrijven dat nieuwbouw soms lastig van de grond komt. Zij kunnen zich misschien wel beter richten op een groeiende activiteit: het verduurzamen van gebouwen.

Nieuwbouwwijk Middelsee in Leeuwarden in aanbouw.

Nieuwbouwwijk Middelsee in Leeuwarden in aanbouw. Foto: Marchje Andringa

Het rapport van EIB schetst geen positief beeld wanneer gekeken wordt naar het doel van het kabinet om 100.000 woningen per jaar te realiseren. Het EIB denkt namelijk dat er dit en volgend jaar hooguit 70.000 gebouwd zullen worden. Er is niet gekeken naar het realiseren van woningen in bijvoorbeeld oude kantoorpanden, maar als die erbij komen wordt het streven van het kabinet nog niet gehaald. In Fryslân is er een inspanningsafspraak gemaakt met de minister om 17.500 huizen op te leveren tot en met 2030.

Vacatures

Voorzitter Bestuur

Talent Performance namens Museum Belvédère

Werken op de SEH, OK of IC?

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Werkvoorbereider Infra

Geomaat

Nieuws

menu