Onrust in agrarische sector over Actieplan Stikstof: LTO, veevoerbedrijven en FrieslandCampina staan toch niet achter het plan

De presentatie van het Actieplan Stikstof door AgriNL heeft tot veel onrust bij boeren geleid. De eerste partijen zijn al afgehaakt en of ze in het vervolg nog gezamenlijk optrekken bij het reduceren van de stikstofuitstoot is onzeker.

Koeien in de wei.

Koeien in de wei.

In AgriNL waren tot voor kort belangenorganisaties, Rabobank en verschillende grote bedrijven in de veevoer- en verwerkende industrie van landbouwproducten aangesloten. Dinsdagavond publiceerde AgriNL een samenvatting van de plannen die er zijn en zouden moeten gelden als inbreng vanuit de sector voor de formatiebesprekingen van een nieuw kabinet.

Enkele belangrijke onderdelen zijn een regionale aanpak en de hoeveelheid stikstofreductie die er zou moeten worden gerealiseerd. Er zou met vrijgekomen landbouwgrond van de stoppende boeren extra natuur gevormd moeten worden en grond zou ook gebruikt kunnen worden voor de plannen die er zijn om een miljoen woningen te bouwen. Piekbelasters van stikstof zouden in bepaalde gebieden moeten worden uitgekocht.

Grondvisie

Op de plannen kwam flinke kritiek van boerenactieclub Farmers Defence Force (FDF). Ook boerenbelangenorganisatie LTO Nederland en lid van AgriNL kon zich niet vinden in de voorstellen die naar buiten werden gebracht. ,,We hebben nooit akkoord gegeven op dit plan”, zegt woordvoerster Josephine Stellingwerf.

LTO is het volgens een uitgebracht statement naar aanleiding van de commotie vaker oneens met AgriNL. ,,Wij hebben in mei met boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties een voorstel naar buiten gebracht om uit de stikstofimpasse te komen. Daarbij ging het om een stikstofreductie van 40 procent waarvoor er dus al een breed draagvlak is. Het PBL heeft deze plannen doorgerekend. Nu kwam AgriNL met 50 procent, waar wij dus niet achter staan. Zo waren er meer onderdelen waar wij het niet mee eens zijn.” Of er ook bij LTO heftige reactie van leden (boeren) zijn binnengekomen, kon de woordvoerster niet zeggen.

Landbouwpartijen schetsen ook dat er bij de cijfermatige onderbouwing gebruik is gemaakt van onjuiste gegevens. Het areaal van de stoppende boeren die er naar verwachting zijn, is niet zo groot dat alle natuur- en woningbouwplannen daarmee door zouden kunnen gaan. ,,Afgelopen jaar hebben we een Grondvisie naar buiten gebracht. Om duurzamer om te gaan met de bodem, hebben boeren juist meer grond nodig. Dat staat op gespannen voet met de ruimte gebruiken voor bijvoorbeeld meer natuur en woningbouw.”

Van de site gehaald

Veevoerbedrijven ForFarmers en De Heus hebben zich intussen teruggetrokken uit de belangenclub. De beide bedrijven geven aan dat ze zich niet meer bezig willen houden met de zaken die vooral de boer aangaan en ze zullen zich ook in de toekomst inzetten op het produceren en verstrekken van voer. Veevoerbedrijf Agrifirm beraadt zich op zijn positie en meldt ook dat het zich niet kan vinden in de handelswijze van AgriNL. Slachterijorganisatie Van Drie Group heeft eerder dit jaar al haar lidmaatschap opgezegd.

Bij AgriNL is de samenvatting van de plannen die dinsdagavond zijn gepresenteerd intussen van de site gehaald. Donderdag heeft deze belangenclub nog niet kunnen reageren op de commotie.

LTO heeft zich nog niet teruggetrokken uit de club. ,,We verwachten dat alle onderwerpen ergens dit najaar tijdens een evaluatie op tafel komen. Op basis daarvan kijken we verder”, zegt woordvoerster Stellingwerf.

Geen formele status

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina laat ook weten afstand te nemen van de samenvatting van het actieplan van AgriNL. Dat stuk wordt volgens een woordvoerder niet gedragen door de leden van AgriNL en heeft ,,geen formele status”. FrieslandCampina blijft wel lid van de belangenclub.

Interimvoorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (geen lid van AgroNL) Henk Bleker wil dat de topmensen van agroconcerns excuses maken aan de Nederlandse boeren voor het plan dat naar buiten is gebracht, al hebben de meeste concerns al aangegeven dat ze niet akkoord zijn met de handelswijze van AgriNL of onderdelen van het gepresenteerde actieplan.