Bijna overal in Fryslân neemt het aantal winkels af: 'Je witte dat de fysike winkels in behoarlik gefjocht fiere mei it ynternet'

In tien van de achttien Friese gemeenten is het aantal winkels het afgelopen jaar achteruit gegaan. In de acht overige gemeenten is een, veelal bescheiden, groei zichtbaar of bleef het aantal winkels gelijk aan 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Het winkelcentrum van Damwâld.

Het winkelcentrum van Damwâld. Foto: Marcel van Kammen

De daling is het sterkst op Terschelling, in Waadhoeke en Dantumadiel, waar het aantal winkels met respectievelijk 8,1 procent, 5,9 procent en 5,8 procent afnam. Daarnaast hadden Leeuwarden, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Smallingerland, De Fryske Marren, Heerenveen en Noardeast-Fryslân te maken met een daling. De grootste toenamen zijn zichtbaar op Schiermonnikoog (6,7 procent) en in Achtkarspelen (4 procent).