Niet hoe groot het bedrijf is, maar organisatietalent en ondernemerschap bepaalt hoeveel een melkveehouder onder de streep overhoudt

De onderlinge verschillen in inkomenspositie van boeren zijn traditioneel groot. Maar dat ligt lang niet altijd aan de grootte van het bedrijf. De doorgaande schaalvergroting zorgt er nu echter wel voor dat verschillen veel groter worden, en dat ogenschijnlijk kleine aspecten grotere effecten veroorzaken.

Bedrijfsbegeleider en accountant Geert Veenstra (van Alfa Accountants) bij de koeien van melkveehouder Miedema.

Bedrijfsbegeleider en accountant Geert Veenstra (van Alfa Accountants) bij de koeien van melkveehouder Miedema. Foto: Marchje Andringa

Accountants zijn al decennia lang gewend de inkomens van boeren in drie verschillende categorieën in te delen: de 25 procent minst verdienende boeren, de 25 procent best verdienende boeren en de middengroep. Ook relatiemanager Geert Veenstra van Alfa Accountants in Leeuwarden hanteert deze verdeling. Maar hij legt daarbij gelijk uit dat er amper tot geen relatie is tussen inkomenspositie en bedrijfsgrootte. Onderzoeken van deze organisatie en concurrent Flynth wijzen dat uit. ,,Al is het natuurlijk wel zo dat bij een kleiner melkveebedrijf de vaste kosten relatief zwaarder drukken op de kostprijs per kilo geproduceerde melk.”

Nieuws

Meest gelezen

menu