Meer mestvergisters voor groen gas maken Fryslân niet gasafhankelijk, stelt de provincie. Ook zal het niet zorgen voor minder koeien in de wei

De plaatsing van meerdere mestvergisters bij Friese melkveehouders zal niet tot lege weides leiden, omdat de mest van koeien op stal nodig is. Dat stelt de provincie Fryslân na stevige kritiek op de Groen Gas agenda. Ook zou Fryslân zich met dit plan niet gasafhankelijk maken.

Koe in het Friese landschap

Koe in het Friese landschap Foto: Marchje Andringa

Volgens de door werkgroep Groen Gas Friesland (GGF) ontwikkelde Groen Gas agenda kunnen monomestvergisters voorzien in bijna de helft van de gasbehoefte van Friese woningen en kantoren. Bovendien zou het voor 35 procent minder stikstofuitstoot zorgen en is het restant, digestaat, uitstekend als mest te gebruiken.

Vacatures

Accountmanager Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval

Relatiebeheerder / Assistent- Accountant

Admifa Accountants & Adviseurs

Voorzitter Bestuur IMG

Galan Groep

Nieuws

menu