Provincies krijgen alvast een beetje geld uit het Transitiefonds voor stikstof-, water- en natuurmaatregelen

Het kabinet wacht met het toekennen van grote sommen geld voor de stikstofaanpak totdat de gebiedsgerichte plannen van provincies volgend jaar zijn uitgewerkt en goedgekeurd. Dat blijkt uit de stukken van het ministerie van Landbouw voor 2023, die dinsdag op Prinsjesdag naar buiten kwamen.

Koeien in de wei in het voorjaar.

Koeien in de wei in het voorjaar. Foto: ANP

De zogenoemde integrale gebiedsprogramma’s voor landelijk gebied (NPLG) worden door provincies opgesteld met lokale belanghebbenden met een achtergrond in natuur, milieu en landbouw. Ze behelzen ook plannen en doelen voor bodem, klimaat en water. Op 1 juli 2023 moeten die bij het rijk worden ingeleverd. Gedeputeerde Klaas Fokkinga pleitte er, samen met de andere provincies, onlangs aan tafel bij Johan Remkes voor om een deel van de 24,3 miljard euro in het Transitiefonds eerder uit te keren.

Nieuws

menu