Het realiseren en behouden van goed kruidenrijk grasland is een hele klus, maar levert ook wat op

Eén soort gras in het weiland - Engels raaigras - vervangen door een meer kruidenrijke vegetatie verbetert de biodiversiteit en heeft positieve effecten op de weidevogelstand. Maar de realiteit is weerbarstig.

Grutto in kruidenrijk grasland.

Grutto in kruidenrijk grasland. Foto: Jan Spoelstra

Uit een vierjarig onderzoek dat maandag is gepresenteerd, blijkt dat het realiseren en behouden van een kruidenrijk grasland nog een hele opgave is. Eerste indrukken geven aan dat de biodiversiteit verbetert, maar weidevogelkuikens profiteren er niet altijd van, zeggen onderzoekers Anna Jansma van Hogeschool Van Hall Larenstein, Nyncke Hoekstra van het Louis Bolk Instituut en Anthonie Stip van de Vlinderstichting.

Vacatures

Medewerker contractbeheer Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval

Physiotherapeut

Therapiezentrum Janssen

Assistent-Accountant/Adviseur

Admifa Accountants & Adviseurs

Nieuws

menu