Als gevolg van een toename in het gebruik van aardgas, lag de uitstoot van broeikasgassen in de landbouwsector 2 procent hoger dan in 2020

De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 2,1 procent hoger dan in 2020, blijkt uit voorlopige berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM. Door deze toename werd in 2021 niet voldaan aan de Urgenda-doelstelling, die een minimale reductie voorschrijft van 25 procent ten opzichte van 1990.

Kassen in een tuinbouwgebied.

Kassen in een tuinbouwgebied. Foto: ANP

In 2020, toen de Urgenda-doelstelling wel nipt behaald werden, namen de emissies met 8,8 procent nog sterk af. Dat deze daling zich niet door heeft gezet in 2021, komt vooral door meer aardgasverbruik in de bebouwde kom. Woningen, kantoren, scholen, zorginstellingen en dergelijke stootten 10 procent meer uit dan een jaar eerder. De reden hiervoor moet met name gezocht worden in de weersomstandigheden: in het eerste deel van 2021 was het kouder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Om die reden werd er meer aardgas gestookt.

Landbouw

Vacatures

Baliemedewerker

Stedelijk Museum Meppel

Lid Raad van Toezicht

Zonnehuisgroep Noord

Assemblage- / Productiemedewerkers (m/v) (ook vakantiekrachten)

Mark B.V.

Nieuws

menu