Stikstofcommotie kan grote psychische impact hebben op de boer. Maar niet nu, want het is nog oogsttijd

De kabinetsplannen voor de stikstofreductie door de landbouw kunnen de komende jaren veel psychische gevolgen hebben voor boeren, schat pastorale coach Jan den Boer in. ,,Maar niet nu in alle hevigheid, net na de presentatie. Er is bij de boeren simpelweg geen tijd om alle nieuws te volgen. Het is nu van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat doorwerken om te zorgen voor de oogst van dit jaar.”

Een dronefoto van een melkveehouderij.

Een dronefoto van een melkveehouderij. Foto: ANP

Bij de vereniging Contact Christen Agrariërs (CCA) is Den Boer, woonachtig in Brandwijk (Zuid-Holland), al jarenlang actief als pastorale coach. ,,Sinds vijftien jaar ben ik zelf geen boer meer en houd ik me binnen de vereniging bezig met coaching. Maar ook daarvoor al, als voorzitter van de lokale afdeling van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond CBTB. Al sinds mijn twintigste houd ik me bezig met begeleiding, ondersteuning en verwijzing van boeren naar gespecialiseerde coaches.”

Vacatures

Vakmannen GWW-Grondwerkers-Stratenmakers-Chauffeur vrachtwagen

Wegenbouw De Wilde bv

Hoofd administratie / Controller

Van Triest Veevoeders B.V.

Technisch tekenaar / Werkvoorbereider

CORN Metaalbewerking

Nieuws

menu