Initiatief Aardpeer haalt miljoenen op voor boeren die natuurvriendelijker en met meer oog voor biodiversiteit willen werken; ook in Fryslân succes

Via het initiatief Aardpeer is landelijk al 7,2 miljoen euro bijeengebracht om boeren extensiever te kunnen laten boeren. In Raerd kan melkveehouder Jaring Brunia daardoor blijven boeren en zorgen voor meer biodiversiteit. Twee miljoen moest er aan obligaties worden bijeengebracht in enkele maanden.

Jaring Brunia met zijn koeien in Raerd.

Jaring Brunia met zijn koeien in Raerd. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Ruim 700 investeerders leggen de miljoenen bij elkaar en kopen daarmee 93 hectare landbouwgrond voor de transitie naar een volhoudbare voedselproductie, een gezondere bodem en meer biodiversiteit. Boeren zoals Jaring Brunia in Raerd pachten deze grond (op zijn bedrijf 26 hectare) tegen prijzen waardoor er extensief geboerd kan worden. In totaal vijf boeren uit Fryslân, Flevoland, Gelderland en Utrecht zijn vooralsnog aangesloten bij het project. Er geldt een pachtcontract van dertig jaar en voor de boeren gelden bepaalde duurzaamheidscriteria.

De groep investeerders bestaat uit particulieren, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers. Met een inleg vanaf 500 euro zetten zij hun geld voor vijf of tien jaar aan het werk voor gezonde en vitale bodems en biodiversiteit. Naast een duidelijk maatschappelijk rendement leveren de obligaties respectievelijk een jaarlijkse rente van 0,7 procent en 1,2 procent op. Het is de bedoeling dat er komend najaar een nieuwe obligatieronde opent.

Er moest land bij

Brunia heeft het melkveebedrijf van zijn ouders net voor het einde van de melkquotering in 2014 overgenomen. Veertig hectare eigen land zat er bij het bedrijf. Dat was te weinig om met een biologisch-dynamische werkwijze de ruim vijftig koeien te kunnen weiden. Er moest dus land bij. Maar extra land van de buren kopen was ook met hulp van de bank niet aan de orde. Dan zou zijn bedrijf te veel moeten intensiveren. Iets wat volgens de jonge ondernemer geen optie zou zijn, zo zei hij bij de lancering van de plannen met Aardpeer begin dit jaar.

,,Met die extra hectares hebben we voor het aantal koeien dat we nu hebben voldoende areaal. Bij deze wijze van produceren ontvangen we een hogere melkprijs, kan ik extensief boeren met gemiddeld een koe per hectare, halen we er een prima bestaan uit en laten we het bedrijf en de natuur eromheen ook in een prima staat na aan een volgende generatie.