Dit artikel is vandaag gratis

Het tweede Friese Valuta voor Veenproject ten noorden van Langweer is los. De strijd tegen de bodemdaling en de CO2-uitstoot kan beginnen

Burgemeester Fred Veenstra (l) en gedeputeerde Douwe Hoogland draaien de inlaatsluis open als startsein voor het tweede Valuta voor Veenproject in Fryslân om de CO2-uitstoot te verminderen. Foto: Simon Bleeker

In de Hoitepolder ten noorden van Langweer is vrijdagmiddag het startsein gegeven voor het tweede Valuta voor Veenproject in de provincie om te komen tot een verhoging van het waterpeil. De de strijd tegen de uitstoot van CO2 kan beginnen.

De belangstelling voor het project is groot, want alle beschikbare 1800 van de in totaal 4000 certificaten voor de eilandpolder, die ingeklemd ligt tussen de wateren Aldhôf, Geau en Hoaitesleat, zijn verkocht. Met het opendraaien van een inlaatsluis bij de Hoaitesleat door burgemeester Fred Veenstra (De Fryske Marren) en gedeputeerde Douwe Hoogland ging het project vrijdag officieel van start.

Het is was alweer twee jaar geleden dat eerste project in Fryslân als onderdeel van het Friese veenweideprogramma van de grond kwam. Op het land van Sjoerd en Douwe Miedema in de Lytse Deelen, ongeveer dertig hectare, werd destijds begonnen om het waterpeil omhoog te brengen. Daardoor werd niet alleen de bodemdaling en veenafbraak van het land een halt toegeroepen, maar kreeg ook de weidevogel meer ruimte en werd biodiversiteit vergroot.

Grasland

De Hoitepolder bij Langweer, voornamelijk grasland, is eigendom van de gemeente De Fryske Marren (2,5 hectare), de Protestantse Gemeente Langweer (25 hectare) en de rest is in handen Mickey Wijntjes uit Elsloo. Het gaat in totaal om ruim zestig hectare. ,,We hebben een proef gedaan met als doel om te oefenen en het in de vingers te krijgen. Om massa te krijgen”, vertelde Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie (FMF), die het project uitvoerde met de Noardlike Fryske Wâlden, It lege Midden en Projecten LTO Noord.

Uit een oud peilbesluit uit de jaren negentig kwam naar voren dat de bodem met dertig centimeter was gedaald. ,,Doen we niets, dan blijft de grond dalen en dan blijft er uiteindelijk een zwembad over. Dat willen we niet. Net zo min als dat we willen dat de CO2 de lucht ingaat”, benadrukte De Vries, die bezig was aan zijn laatste klusje. Hij gaat aan de slag in Noord-Holland bij het veenweideprogramma.

Valuta voor Veenmethodiek

Gedeputeerde Hoogland is blij dat de kogel door de kerk is, omdat het alweer ruim een decennium geleden is dat hij voor het eerst kennismaakte met de Valuta voor Veenmethodiek, waardoor de CO2 uitstoot wordt beperkt en de pachters financieel worden gecompenseerd voor verminderde inkomsten vanwege het hogere grondwaterpeil. ,,It duorret lang, foardat it wurkjen giet. CO2-útstjit is in serieus probleem, wêroan‘t wat dien wurde moat. It is net allinnich in opjefte, mar it smyt ek nochris wat op.”

De provincie moet wat betreft de CO2-uitstoot zorgdragen voor 68.000 hectare, maar heeft in eerste instantie ingezet op een gebied van 29.000 hectare. De prijs van de certificaten bedroeg 75 euro. 80 procent van de verkochte 1800 certificaten blijft in Fryslân. ,,Dat was ook een wens van grondbezitters. Er was veel belangstelling voor en er zijn redenen genoeg om het te doen. Veel gemeenten en bedrijven vinden dat ze iets moeten doen. Maar je moet eerst reduceren en dan compenseren”, vindt Monique Plantinga van PlatformCO2neutraal.

Top drie

Naast de gemeente De Fryske Marren behoren IJsselmeer Beton (IJB-groep) uit Lemmer en CleanUpXL tot de top drie van grootste afnemers van de certificaten. Die laatste maatschappelijke organisatie maakt zich sterk voor het opruimen van rotzooi in de Noordzee en de Waddenzee, maar maakt daarbij wel gebruik van bergingsboten die varen op diesel.

Ellen Kuipers, projectleider Waddenvereniging, heeft laten uitrekenen hoeveel uitstoot van CO2 dat veroorzaakt en besloot dat te compenseren met de koop van 159 certificaten. ,,Het voorkomt uitstoot van CO2 en is goed voor de natuur. Hoe mooi is dat.”

Kort na de officiële ingebruikname moest de inlaatsluis weer even tijdelijk worden gesloten. ,,Want de vogels zijn aan het broeden en dan zouden op en gegeven moment alle eitjes voorbij komen drijven”, aldus De Vries.

Nieuws

Meest gelezen

menu