Uitkeringen werkloosheid in Fryslân zitten op pre-coronaniveau, grootste afname in de landbouw, visserij en de bouwsector

De groeiende economie vertaalt zich in Fryslân in dalende werkloosheidcijfers. Het aantal WW-uitkeringen is in juni met 8 procent afgenomen ten opzichte van mei, meldt uitkeringsinstantie UWV. Daarmee is het aantal uitkeringen weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de coronacrisis.

Onder meer in de horeca nam de werkloosheid sterk af.

Onder meer in de horeca nam de werkloosheid sterk af. Foto: marco de swart

Bijna 8500 Friezen kregen eind vorige maand een WW-uitkering, oftewel 2,5 procent van de Friese beroepsbevolking. Eind mei waren dit er nog bijna 750 meer. De WW-uitkeringen daalden in bijna alle sectoren, en landelijk vooral in de uitzendsector, horeca en detailhandel. Vermoedelijk heeft dit te maken met de versoepelingen die vlak voor de zomer zijn ingevoerd. De daling is ook te zien in alle leeftijdscategorieën, maar het sterkst onder jongeren. Zij werken relatief vaak in de genoemde sectoren.

Vacatures

Directeur

Effectus-HR namens Stichting Centrum voor Film in Friesland

Voorzitter Raad van Toezicht

Talent Performance namens Huurdersplatform Nieuw Elan

Voorzitter Bestuur IMG

Galan Groep

Nieuws

menu