Uitkeringen werkloosheid in Fryslân zitten op pre-coronaniveau, grootste afname in de landbouw, visserij en de bouwsector

De groeiende economie vertaalt zich in Fryslân in dalende werkloosheidcijfers. Het aantal WW-uitkeringen is in juni met 8 procent afgenomen ten opzichte van mei, meldt uitkeringsinstantie UWV. Daarmee is het aantal uitkeringen weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de coronacrisis.

Onder meer in de horeca nam de werkloosheid sterk af.

Onder meer in de horeca nam de werkloosheid sterk af. Foto: marco de swart

Bijna 8500 Friezen kregen eind vorige maand een WW-uitkering, oftewel 2,5 procent van de Friese beroepsbevolking. Eind mei waren dit er nog bijna 750 meer. De WW-uitkeringen daalden in bijna alle sectoren, en landelijk vooral in de uitzendsector, horeca en detailhandel. Vermoedelijk heeft dit te maken met de versoepelingen die vlak voor de zomer zijn ingevoerd. De daling is ook te zien in alle leeftijdscategorieën, maar het sterkst onder jongeren. Zij werken relatief vaak in de genoemde sectoren.

In Fryslân waren de grootste afnames juist te zien in de sectoren landbouw, groenvoorziening, visserij (-17,2 procent) en de bouw (- 19,7 procent).

Goed economisch klimaat

Ook op langere termijn is een daling te zien. Voor de derde keer op rij lagen de uitkeringsaantallen lager dan een jaar eerder. In juni vorig jaar waren er nog bijna 11.500 uitkeringen in Fryslân, ruim een kwart meer dan nu. ‘Vanaf het einde van de economische crisis tot eind 2019 was er in Friesland sprake van een constante daling van het aantal WW-uitkeringen door het goede economische klimaat’, schrijft het UWV. ‘Aan deze daling kwam al voor corona een einde, waarna de WW in het coronajaar 2020 flink steeg. Na een piek in zomermaanden van 2020 herstelde de WW in rap tempo.’

Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen af met 4,5 procent ten opzichte van mei. De daling is in alle provincies te zien. Van de drie noordelijke provincies, laat Fryslân de grootste daling zien. Binnen Fryslân is de daling is sterkst in Achtkarspelen (- 16 procent) en Dantumadiel (- 15,6 procent). Op de Waddeneilanden is de stijging soms nog groter, maar daar zijn de bevolkingsaantallen zo laag dat dit statistisch niet veel zegt. Leeuwarden had de minst grote daling, namelijk 3,4 procent.

Kansen voor koks

Volgens het UWV is het perspectief voor veel beroepen toegenomen. De uitkeringsinstantie bestempelt ook meerdere functies als kansrijk. ‘Vaak gaat het om beroepen die voor de coronacrisis al goede kansen boden op werk. Nu de economie steeds meer opengaat, groeit de vraag naar personeel in deze beroepen weer.’ Het gaat dan onder meer om restaurantkoks, verkoopmedewerkers, en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Beroepen in de techniek, het onderwijs en de zorg worden al langer als kansrijk gezien.