Veel vacatures? De banenachterstand in Fryslân is volgens afscheid nemend econoom Jouke van Dijk alleen maar toegenomen

Met de vele vacatures en schreeuw om personeel in Fryslân lijkt er wat betreft werkgelegenheid geen vuiltje aan de lucht. Toch is de banenachterstand in vergelijking met de Randstad de afgelopen 25 jaar alleen maar toegenomen, stelt Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de RUG.

Jouke van Dijk is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Jouke van Dijk is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Foto: Corné Sparidaens

Na 22 jaar hoogleraarschap gaf de in 1956 in Holwerd geboren Jouke van Dijk donderdagmiddag zijn afscheidscollege aan de RUG. Een moment om niet alleen terug te kijken op wat hij de afgelopen decennia heeft gedaan, maar ook om een blik te werpen op de kansen van het Noorden.

Nieuws

menu