Het aantal vakbondsleden daalt gestaag door: ‘Het aanpassen als vereniging gaat eigenlijk te langzaam’

Er waren eind maart van dit jaar 1,5 miljoen mensen lid van een vakbond. Het ledental van vakbonden is sinds 1966 niet zo laag geweest, meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers.

Een staking in januari in Leeuwarden.

Een staking in januari in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

In 2021 is het aantal vakbondsleden landelijk met 98.000 mensen gedaald ten opzichte van 2019. Dat is een daling van 6 procent: sinds de start van de metingen in 1901 was er maar vier keer eerder een sterkere daling. Het aantal vakbondsleden daalt al af sinds 2011.

Nieuws

Meest gelezen