Nederland zet onderzoekers de komende vier aan het werk om nieuwe pandemieën, zoals de coronacrisis, te kunnen voorkomen

In de komende vier jaar wordt er extra onderzoek gedaan naar het risico op het ontstaan van onbekende zoönosen in Nederland. Dit zijn ziekten die over kunnen gaan van dieren op mensen.

Linten bij een nertsenhouderij in Beek en Donk. De boerderij werd gesloten nadat bleek dat dieren besmet waren geraakt met het coronavirus.

Linten bij een nertsenhouderij in Beek en Donk. De boerderij werd gesloten nadat bleek dat dieren besmet waren geraakt met het coronavirus. Foto: ANP

Ministers Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijven aan de Tweede Kamer dat er met Europese instellingen extra onderzoek komt om nieuwe pandemieën te voorkomen of tegen te gaan.

De ministers zijn ervan overtuigd dat er in Nederland een goede basis is met de huidige zoönosenstructuur. ,,Maar we willen deze graag verbeteren waar dit kan. Ook zetten we ons in voor het beheersen van wereldwijde risico’s.”

De extra onderzoeken worden uitgevoerd door het RIVM, in nauwe samenwerking met de Wildlife Ecology en Conservation groep van Wageningen University & Research (WUR). Er wordt onder andere gekeken naar welke ecologische omstandigheden kunnen bijdragen aan het ontstaan en verbreiden van de ziektes bij dieren en daarna van mensen naar mensen.

Samenwerking

De instituten gaan daarbij samenwerken met andere landelijke en Europese instellingen, onderzoekers en andere betrokken partijen. Het is de bedoeling dat met de ontstane kennis nieuwe pandemieën kunnen worden voorkomen en wanneer er desondanks toch een nieuwe zoönose ontstaat, verantwoordelijke instellingen sneller kunnen reageren om verspreiding te voorkomen en tegen te gaan.

ErasmusMC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft hebben recent al het initiatief genomen voor een Pandemic & Disaster Preparedness Center, dat de ambitie heeft om topwetenschappers nationaal en internationaal samen te brengen met kennis van pandemische dreigingen en klimaatgerelateerde calamiteiten.

De Europese Commissie werkt aan een onderzoek naar de verspreiding van corona bij nertsen, andere marterachtigen en wasbeerhonden. Nederland heeft al besloten om de nertsenhouderij versneld te beëindigen omdat een groot deel van de nertsenhouderijen vorig jaar besmet raakte met het virus. De nationale overheid pleit mede daarom voor een verbod op de pelsdierhouderij in de EU.