Dit artikel is vandaag gratis

Vooruitzichten in de bouw minder florissant, hogere bouwkosten en personeelstekorten zorgen voor grotere problemen

Nieuwbouw in Drachten. Foto: Anna Sofia From

Na herstel in 2021, groeit de bouwsector dit jaar volgens een recent rapport van ABN Amro minder sterk. Voor 2023 wordt een kantelpunt verwacht door hogere bouwkosten en oplopende personeelstekorten. Het Noorden springt er in positieve zin nog uit.

Volgens het brancherapport, net voor het begin van de bouwvak, zorgen stijgende bouwkosten het komende jaar waarschijnlijk voor een kentering. Op de langere termijn vormen personeelstekorten het grootste probleem. Vooraan in de bouwketen, bij architectenbureaus, stokt de omzetgroei al; vergunningen lopen terug en steeds meer ondernemers in de keten ervaren belemmeringen in de productie.

In het noorden van het land zijn de prognoses voor de korte termijn nog niet zo somber als in de rest van het land. In de woningbouw lopen de opdrachten in de meeste regio’s (op basis van het aantal vergunningen die recent zijn afgegeven) nog wel door. In de regio Leeuwarden gaat het over de periode van het tweede kwartaal van 2021 tot en met het eerste kwartaal van dit jaar om een stijging van 30 procent aan vergunningen voor nieuwe woningen (vergeleken met de jaargemiddelden sinds 2012). Het betreft dan ruwweg 800 nieuwbouwwoningen. Opgemerkt moet worden dat er sinds begin dit jaar sprake is van een afname in nieuwe vergunningen voor woningen die nog gebouwd moeten worden.

In de zeer belangrijke utiliteitsbouw (kantoren, scholen, winkels en andere bedrijfsgebouwen) is er in het afgelopen jaar al een afname van het aantal nieuwe vergunningen geconstateerd. Landelijk gaat het om een teruggang van 1,2 procent in de onderzochte periode (het tweede kwartaal van 2021 tot en met het eerste van dit jaar). Deze projecten zijn goed voor 7,15 miljard euro. De totale landelijke afname komt vooral door de teruggang in het westen van het land (13,8 procent). In het noorden en oosten is sprake van lichte stijgingen van enkele procenten. In het zuiden van het land ging het nog om een toename in investeringen van 19 procent.

Bouwkosten meest urgente probleem

De hoge bouwkosten vormen in de komende maanden en volgend jaar het meest urgente probleem, melden de onderzoekers van de bank. De bouwkosten zijn in het eerste kwartaal met 15 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Hoge energieprijzen en schaarste van producten zoals staal en hout als gevolg van de oorlog in Oekraïne liggen daaraan ten grondslag. De sterk stijgende kosten voor bouwmaterialen betekenen dat bouwprojecten duurder worden. Voor veel investeerders, woningcorporaties, overheden, particulieren en andere opdrachtgevers zijn de hoge kosten reden om nieuwe bouwprojecten uit te stellen in de hoop dat de kosten over een tijd weer zijn gedaald.

Volgens het bankrapport blijft de vraag naar bouwactiviteiten voor de langere termijn, en daarmee naar bouwpersoneel, echter hoog. Om in voldoende mankracht te voorzien is het nodig om meer personeel naar de bouw te trekken. Hoewel het aantal banen in de bouw al vele jaren stijgt, neemt ook het aantal onvervulbare vacatures toe. Bovendien krimpt het aantal mbo’ers dat een relevante opleiding start, met name in de techniek en procesindustrie. Daarnaast hebben Nederlandse bedrijven in toenemende mate moeite om Oost-Europese werknemers aan te trekken aangezien deze ook in het thuisland hard nodig zijn in de bouwsector.

Vacatures

Assistent-Accountant/Adviseur

Admifa Accountants & Adviseurs

Technisch tekenaar / Werkvoorbereider

CORN Metaalbewerking

Relatiebeheerder / Assistent- Accountant

Admifa Accountants & Adviseurs

Nieuws

menu