Noordelijke dorpen worstelen nog steeds met de huisvesting van arbeidsmigranten. ‘Zij komen voor de seizoensarbeid, ze doen niet mee aan het openbare leven’

In de noordelijke dorpen in Waadhoeke zijn ze er klaar mee. De illegale kamerverhuur aan arbeidsmigranten loopt de spuigaten uit. Dat leidt hier en daar tot intimidatie en onveilige situaties. Eigen inwoners vissen op de woningmarkt achter het net en de sociale cohesie in de dorpen staat onder druk. De gemeenteraad herkent de problemen en maant het college van B en W tot actie.

Tuinbouwkas in Berltsum.

Tuinbouwkas in Berltsum. Foto: Marchje Andringa

Marcel van der Vaart, voorzitter van Dorpsbelang Sint Jacobiparochie, somde de gevolgen van de kamerverhuur aan arbeidsmigranten vorige week een voor een op. Hij voerde tijdens de raadsvergadering het woord namens vijf dorpen: zijn eigen dorp, Minnertsga, Tzummarum/Firdgum, Oosterbierum/Klooster-Lidlum en Sexbierum/Pietersbierum. Strekking van zijn betoog: het gaat zo niet langer, er moet worden ingegrepen.

Vacatures

Lid College van Bestuur

Talent Performance

Baliemedewerker

Stedelijk Museum Meppel

Lid Raad van Toezicht

Zonnehuisgroep Noord

Nieuws

Meest gelezen

menu