Waddenglas Sexbierum lijkt werkelijkheid te worden

Het wordt niet zo groot als ooit gedroomd, maar er komt nieuwe glastuinbouw bij Sexbierum. De ruim vijftig hectare grond voor het tuinbouwproject Waddenglas is onder voorwaarden verkocht aan het Brabantse bedrijf Friss.

Foto: HogeNoorden / Jacob van Essen

Friss is een consortium van verschillende partijen uit diverse vakdisciplines, legt projectleider Jacob Vriese van de gemeente Waadhoeke uit. Dat consortium bedacht een nieuw duurzaam concept voor tuinbouw. ,,Het komt er simpel gezegd op neer dat ze een gesloten kassysteem hebben ontwikkeld. Met een soort airco worden het klimaat en de vochtigheid geregeld, zodat los van de buitenwereld geteeld kan worden.”

Geen aardgas

Daar komt geen aardgas aan te pas; het systeem wordt volledig elektrisch. Een deel van de stroom wordt opgewekt met zonnepanelen op de kassen. Het precieze aantal banen dat wordt gecreëerd is nog niet bekend. ,,Maar bij glastuinbouw gaat het meestal om drie tot vijf banen per hectare. De arbeid is wel sterk seizoensafhankelijk.”

Bij glastuinbouw gaat het meestal om drie tot vijf banen per hectare

Volgens Vriese betaalt Friss een marktconforme prijs voor de grond, die hij niet nader kan benoemen. Wel is duidelijk dat het project Waddenglas uiteindelijk ruim zes miljoen euro verlies oplevert. Dat bedrag wordt gedeeld door Waadhoeke, de provincie Fryslân en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Financiering

De verkoop is nog niet zeker. Friss heeft tot 31 december 2020 om de financiering rond te krijgen. Ook kan het bedrijf de koop ontbinden als geen SDE-subsidie voor het project krijgt van het rijk. Als alles lukt wordt de koop op uiterlijk 31 mei 2021 bezegeld.

Moeizaam

De verkoop van de grond van Waddenglas ging de afgelopen jaren moeizaam. Er lag in 2008 een ambitie om 120 hectare grond rond Sexbierum aan glastuinbouwers te verkopen, maar dat lukte niet. Zo ging onder meer de verkoop aan de inmiddels failliete kasgroententeler A.C. Hartman niet door. Later werd afgeschaald naar 51 hectare.

Blijdschap

Niettemin overheerst bij wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke nu blijdschap. ,,Dit is heel belangrijk voor de regio. Als dit bedrijf zo’n kas kan bouwen zijn we daar als gemeente heel blij mee. We kunnen wel een boost gebruiken, zeker nu.”

Als dit bedrijf zo’n kas kan bouwen zijn we daar als gemeente heel blij mee

Volgens De Pee zijn er naast Friss geen andere serieuze gegadigden in beeld. ,,Op een gegeven moment kwam er interesse van dit consortium en waren andere onderhandelingen niet aan de orde. Maar laat ik het zo zeggen: ze staan niet in de rij. Als dit niet lukt moeten we ons misschien bezinnen op iets heel anders. Maar we hebben goede hoop dat dit doorgaat.”

Laat ik het zo zeggen: ze staan niet in de rij. Als dit niet lukt moeten we ons misschien bezinnen op iets heel anders

Friss wilde gisteren niet reageren op de voorgenomen koop. In een persbericht meldt Jo Kloet namens Friss: ‘De tuinbouwsector is in hoog tempo aan het veranderen. Duurzaamheid, innovatie, lokale productie, biobased en circulairiteit worden bepalend voor het gezicht van de tuinbouwsector.’

Over Friss is weinig bekend. Het werd in 2001 opgericht en staat te boek als adviesbureau voor de markt van versproducten. Ook CNV-bestuurder Sijtze de Bruin (Glastuinbouw) zegt de naam niets. ,,Maar het is positief dat er nu een koper is. Nu moeten we zien hoeveel banen het oplevert.”

Nieuws

menu