Dit artikel is vandaag gratis

Weidegang van melkkoeien stabiliseert in 2022, het totaal aantal koeien neemt gestaag af

Koeien in de wei. Foto: ANP

In 2022 is het percentage melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen met 84 procent zo goed als stabiel gebleven. Het aandeel bedrijven dat volledige weidegang toepast nam net als in de voorgaande jaren iets toe en kwam uit op 78 procent. Dit meldt de brancheorganisatie van zuivelfabrieken ZuivelNL.

De sector werkt sinds 2015 samen met het Convenant Weidegang om de neerwaartse trend in weidegang om te buigen. Streven is om 81 procent van de melkveebedrijven weidegang (deels of volledig) te laten toepassen. Voor het vijfde jaar op rij wordt dat beoogde streefpercentage behaald.

Melkveehouders kunnen op hun bedrijf twee vormen van weidegang toepassen: volledige weidegang, waarbij de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen, of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. Het aandeel bedrijven met volledige weidegang nam in 2022 iets toe en kwam uit op 78 procent, een fractie meer dan in 2021. Het aandeel deelweidegang daalde verder naar onder de 6 procent (in 2021 lag dat iets boven de 6 procent), deels omdat boeren overstapten op een volledige weidegang.

Premie

Meer dan tachtig organisaties, waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties, zetten in 2012 hun handtekening onder het Convenant Weidegang. Met het convenant willen zij weidegang structureel aanmoedigen om koeien zo veel mogelijk weidegang te bieden en het aantal melkveebedrijven met weidegang ten minste op het niveau van 2012 te houden (81 procent). Zuivelondernemingen keren een premie uit aan melkveehouders die hun koeien buiten laten lopen.

Minder koeien

Landelijk zijn er dit jaar nog iets minder dan 14.000 bedrijven met melkkoeien. In 2000 waren dat er nog bijna 26.000. In Fryslân is het aantal bedrijven in die periode afgenomen van 3900 tot 2350. Het aantal melkkoeien is tussen 2000 en 2020 toegenomen van 1,36 miljoen naar ruim 1,53 miljoen (mede door afschaffing van de melkquotering in 2015). Sinds 2020 neemt de veestapel jaarlijks licht af tot 1,51 miljoen dit jaar. Deze trend is ook in Fryslân zichtbaar: van 255.000 melkkoeien in 2000 tot 297.000 in 2020 en dit jaar 295.000 melkkoeien.

Vacatures

Technisch tekenaar / Werkvoorbereider

CORN Metaalbewerking

Data analisten

Mediahuis Noord

Relatiebeheerder / Assistent- Accountant

Admifa Accountants & Adviseurs

Nieuws

menu