Een weiland met rust laten kan een boer wellicht geld opleveren, in het project 'Blijvend Grasland'

Door een weiland niet te ploegen, te scheuren of te bespuiten legt het meer koolstof vast. Met het project Blijvend Grasland wil de Friese Milieufederatie onderzoeken of het een verdienmodel voor boeren oplevert.

Het coulissenlandschap met weilanden en kruidenrijk grasland tussen bomensingels is kenmerkend voor het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden.

Het coulissenlandschap met weilanden en kruidenrijk grasland tussen bomensingels is kenmerkend voor het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Foto: Marcel van Kammen

Een grasland met rust laten heeft volgens Monique Plantinga van de Friese Milieu Federatie (FMF) veel voordelen. ,,Je krijgt een kruidenrijk biodivers grasland met een gezonde bodem die niet alleen koolstof bindt, maar ook een sponswerking krijgt waardoor water wordt vastgehouden en niet na een bui gelijk de sloten instroomt. Dat wordt met de droogtes door de klimaatcrisis steeds belangrijker.”