Werkgevers: snel maatregelen nodig voor versterken elektriciteitsnet. Ook in Fryslân is de nood hoog

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er snel ,,onconventionele en creatieve” oplossingen moeten komen voor de problemen bij het aansluiten van bedrijven en woningen op het elektriciteitsnet.

Foto:

Foto: Foto: Koen van Weel Koen van Weel Koen van Weel

Netbeheerders als Liander en Enexis hebben gewaarschuwd dat de sector met grote uitdagingen te kampen heeft door de energietransitie en dat de grenzen van de capaciteit in bepaalde regio’s in zicht komen. In Fryslân zijn die vaak al overschreden.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is de trage afgifte van vergunningen een van de grootste knelpunten bij het versterken van de stroomnetten. Ze pleiten daarom voor een soort versnelde procedure met speciaal aangewezen ambtenaren en capaciteit om sneller vergunningen rond energie-infrastructuur te kunnen verlenen. Daarnaast moet er meer regie komen om goed te kunnen bepalen wie wordt aangesloten en moeten met spoed meer mensen worden opgeleid. Netbeheerders hebben te kampen met een groot gebrek aan technisch personeel.

Knelpunt erbij in Beetsterzwaag

Deze week heeft Liander laten weten dat in Fryslân, naast locaties in andere provincies, weer een nieuw knelpunt is ontstaan. Het gaat om Beetsterzwaag. Daar kunnen grootverbruikers van elektriciteit voorlopig niet meer worden aangesloten op het net. Ook het afstemmen van vraag en aanbod van stroom biedt hier geen soelaas, laat de netbeheerder weten.

Ook het terugleveren van stroom door zonneparken en windmolens is op veel plekken in Fryslân voorlopig niet meer mogelijk. Het is het gevolg van snelle economische ontwikkeling waarbij (nieuwe) bedrijven meer stroom zijn gebruiken, net als huishoudens die van het gas af zijn gegaan, en de forse groei van duurzame opwek.

De Friese stroomkrapte nam in juli nog toe in (delen van) Akkrum, Burgum, Herbaijum, Marnezijl en Oudehaske. Daar is het niet meer mogelijk om nieuwe grootschalige stroomopwekinstallaties (zoals een stal met zonnepanelen) aan te sluiten op het net. Zo’n beetje heel Fryslân is wat dat betreft rood gekleurd op de ‘terugleverkaart’ van Liander.

Personeel gezocht

De ontwikkelingen hebben de netbeheerder verrast. Er is en wordt nog fors geïnvesteerd in verzwaring van het stroomnet. Maar dat kost tijd en daarnaast zijn er te weinig handjes om de problemen enigszins snel op te lossen. De werkgeversorganisaties zeggen nu dat voor het tekort aan personeel aandacht is gevraagd bij het kabinet. ,,Dit probleem moet bovenaan de politieke agenda van een nieuw kabinet in nauwe samenwerking met gemeenten en provincies. Anders kunnen we de vele wensen en ambities ten aanzien van wonen, duurzaamheid en economische groei wel op onze buik schrijven komende jaren”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een verklaring.