Het aanbod van woningen neemt flink af, huizen staan gemiddeld drie weken te koop

Het aantal huizen dat te koop staat, neemt in een rap tempo af. In Fryslân stonden in juli, augustus en september van dit jaar 43 procent minder huizen te koop dan in dezelfde periode in 2020. Iets meer dan duizend huizen werden verkocht.

Een bord met verkocht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Een bord met verkocht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Foto: Remko de Waal

Dat meldt makelaarsorganisatie NVM in het nieuwste kwartaaloverzicht. Vergeleken met de derde kwartaal van vorig jaar gaat het om een afname van 30 procent. Tussen het tweede kwartaal en derde kwartaal van dit jaar gaat het om een daling van 5 procent.

,,De aanhoudende krapte op de markt blijkt overduidelijk uit deze cijfers”, zegt voorzitter Willem Donker van de Friese afdeling van de makelaarsorganisatie. Hij is makelaar en taxateur in Heerenveen. Het aantal te koop staande woningen in Fryslân in juli, augustus en september was 43 procent lager dan in dezelfde periode in 2020.

De Friese afname is redelijk in lijn met de landelijke trend. In het hele land is er vergeleken met het derde kwartaal van 2020 sprake van een teruggang van 29 procent. Huizen staan in Fryslân gemiddeld 22 dagen te koop. Landelijk is dat volgens het kwartaaloverzicht gemiddeld 23 dagen. Voor eigenlijk iedere woning zijn er vaak enkele tientallen gegadigden en wordt er flink tegen elkaar op geboden. ,,Met name koop-starters zijn daar vaak de dupe van. Zij moeten in concurrentie met de doorstromer omdat hun leencapaciteit geen gelijke tred houdt met de woningprijzen.”

In elke prijsklasse weinig woningen

Belangrijke oorzaken voor de snelle verkooptijd zijn volgens Donker de stabiel-lage hypotheekrente, de relatief gunstige financieringsvoorwaarden en de krapte op de markt. Hij constateert dat in vrijwel alle prijsklassen er een klein aanbod is en dat woningen relatief snel zijn te verkopen. ,,De beperkingen die de coronacrisis op economisch gebied met zich meebrengen, hebben kennelijk geen negatieve invloed op het consumentenvertrouwen en koopgedrag”, legt hij uit. Donker merkt op dat er op dit moment minder mensen uit de Randstad een huis kopen in Fryslân. Het gaat volgens hem nu nog om enkele procenten op de totale verkoop.

Maatregelen die de overheid heeft getroffen om de markt te stimuleren zijn vaak voor de korte termijn en hebben in het algemeen een averechts effect, volgens makelaarsorganisatie NVM. Te denken valt aan de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters, en verhoging voor investeerders.

Plus 8 procent in 3 maanden

In Fryslân stegen de prijzen in het derde kwartaal met 8 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor en met 23 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Dat is volgens de NVM de grootste prijsstijging in 21 jaar. Een woning koste in deze provincie in het derde kwartaal gemiddeld 338.000 euro. Vorig jaar rond deze tijd lag de gemiddelde verkoopprijs rond de 275.000 euro. Landelijk is de gemiddelde koopsom op dit moment 419.000 euro.

Huizen worden steeds vaker boven de vraagprijs verkocht. In het derde kwartaal van dit jaar was dit het geval bij 73 procent in Fryslân. In het hele land is dat 79 procent. Gemiddeld wordt 8 procent boven de vraagprijs geboden met uitschieters van 20 tot 25 procent.

Iets meer woningen in zuidwesten Fryslân

Binnen Fryslân is de regio Zuidwest-Fryslân iets afwijkend ten opzichte van de rest qua aanbod en prijsstijging, meldt Donker. Het aanbod was daar in het derde kwartaal iets ruimer en de procentuele prijsstijging iets kleiner. Een reden kan de NVM niet aangeven.

De cijfers van de NVM zijn een belangrijke indicator voor de gehele huizenmarkt. Het marktaandeel van de makelaarsorganisatie in Fryslân is volgens eigen zeggen 70 procent.