De provincie Fryslân wil nog dit jaar plannen hebben voor een fikse reductie van de uitstoot van stikstof: min 50 procent in het zuidoosten van Fryslân

De provincie Fryslân heeft ruwweg in kaart gebracht hoe ze de stikstofuitstoot, die een negatief effect heeft op kwetsbare natuur, de komende jaren aan wil pakken. Alle sectoren moeten maatregelen nemen. Vooral voor de landbouw zijn doelen in kaart gebracht. In het zuidoosten van de provincie gaan de plannen het verst. Daar moet de reductie minimaal 50 procent worden.

Heidevelden zijn niet gebaat bij een teveel aan stikstof.

Heidevelden zijn niet gebaat bij een teveel aan stikstof. Foto: ANP

Landelijk zijn er in het coalitieakkoord doelstellingen geformuleerd (min 50 procent in 2030) en is er 25 miljard euro uitgetrokken voor de komende jaren. Per regio zijn de uitdagingen verschillend en Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft in het Uitvoeringsprogramma stikstof , dat gisteren openbaar werd, vastgesteld hoe de invulling in deze provincie er ruwweg uitziet.