Dit artikel is vandaag gratis

Forse ingrepen dreigen voor boeren: de waterkwaliteit is de laatste tijd verslechterd en daardoor kan Nederland gunstige mestregels kwijtraken

Brussel maakt hoogstwaarschijnlijk een einde aan de uitzondering qua mestregels voor Nederlandse boeren. Foto: Jan Ligthart

Om te voorkomen dat Nederland gunstige mestregels kwijtraakt, staat de landbouwsector forse ingrepen te wachten. Dat schrijven ministers Henk Staghouwer (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens beide ministers is de waterkwaliteit, ondanks diverse genomen maatregelen, in de afgelopen tijd verslechterd. Voor de Europese Commissie aanleiding om in afwachting van nieuwe maatregelen voorlopig de aanvraag voor de zogeheten derogatie stop te zetten.

Dankzij die derogatie mag Nederland meer dierlijke mest produceren dan andere Europese landen. Om dat recht te behouden moet Nederland wel aan strenge voorwaarden voldoen, zoals de waterkwaliteit verbeteren. Die is de afgelopen jaren juist verslechterd.

Flexibiliteit

In december sprak de voorganger van Staghouwer, Carola Schouten, nog de hoop uit dat Brussel bereid zou zijn tot ‘enige flexibiliteit in de procedure’, afhankelijk van de beoogde aanpak van het nieuwe kabinet. ,,Maar”, schrijven de ministers nu, ,,over de hele linie is duidelijk dat de Europese Commissie streng toeziet op de naleving van de richtlijnen door lidstaten.”

Om welke maatregelen het precies gaat, is nog niet duidelijk. Wel heeft het nieuwe kabinet al geld vrijgemaakt om niet alleen de waterkwaliteit te verbeteren, maar ook de stikstofproblematiek aan te pakken. Daarbij wordt niet aan algemene maatregelen gedacht, maar per gebied bekeken hoe met extensivering, innovatie, verplaatsing en uitkoop de diverse doelen kunnen worden gehaald.

Uitrijden

De ministers hopen de gesprekken rond derogatie in de eerste helft van dit jaar te kunnen afronden, omdat anders boeren met het uitrijden van mest in de knel komen.

Half februari zal het kabinet Brussel meer informatie geven over de voorstellen, waarmee het ,,laat zien te voldoen aan haar verplichtingen ten aanzien van verbetering van de waterkwaliteit”.

Vacatures

Commerciële Medewerker Binnendienst

VisscherHolland Steenwijk

Lid College van Bestuur

Talent Performance

Lid Raad van Toezicht

Zonnehuisgroep Noord

Nieuws

menu