Zorgen over vestigingsklimaat, ook bij Friese gemeenten. Zij willen actie van het nieuwe kabinet

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, en vijftig gemeenten vinden dat het vestigingsklimaat in Nederland slechter wordt. Het nieuwe kabinet moet dat gaan oplossen, schrijven zij in een manifest aan informateur Mariëtte Hamer. ‘Echte brede welvaart vraagt om een goed landelijk en regionaal vestigingsklimaat.’

De Lelylijn is een van de investeringen die volgens werkgevers en gemeenten noodzakelijk is voor het vestigingsklimaat in Nederland.

De Lelylijn is een van de investeringen die volgens werkgevers en gemeenten noodzakelijk is voor het vestigingsklimaat in Nederland.

‘Wanneer wij met elkaar de balans opmaken, en bezien hoe het ervoor staat, dan is dat niet positief’, schrijven de initiatiefnemers in het manifest. Zij doelen daarmee onder meer op het gebrekkige stikstofbeleid, en het negatieve sentiment ten aanzien van internationale bedrijven. Anderen landen trekken bovendien een been bij. ‘De internationale concurrentie neemt toe.’

Op een aantal gebieden willen de organisaties en gemeenten verbeteringen zien van de nieuwe regering. Dat zijn de leefomgeving, de opleiding van de beroepsbevolking, kennis en innovatie, verbinding binnen Nederland en met het buitenland. Ook moet de overheid betrouwbaar en voorspelbaar zijn. In het manifest spreken de organisaties van ‘serieuze signalen’ dat het Nederlandse vestigingsklimaat ‘langzaam afbrokkelt’.


Lelylijn

De werkgevers en gemeenten bepleiten verder investeringen voor bereikbaarheid. Een daarvan moet de Lelylijn zijn, de spoorlijn die de Randstad en Noord-Nederland beter moet verbinden. Hier wordt inmiddels al jaren stevig voor gelobbyd door overheden en bedrijven. Ook moet er geld naar duurzame infrastructuur voor waterstof, CO2, elektriciteit, en betere fietsverbindingen. Ook moet er geld komen om de woningmarkt te verbeteren. Verder is ‘een spoedig besluit over Lelystad Airport’ gewenst.

VNO-NCW stelt dat andere landen ‘een been bijtrekken met uitgebreide investeringen en maatregelen’, terwijl Nederland achterblijft op het gebied van onderwijs, woningen, goed opgeleide mensen en investeringen in innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid. MKB-Nederland waarschuwt dat Nederland daardoor ‘steeds minder aantrekkelijk’ wordt voor ondernemers.


Voorbeelden

Als voorbeeld van hoe het wel kan, noemen de organisaties de clusters met internationaal opererende bedrijven in Nederland, zoals het Wageningse Foodvalley, het financiële cluster rond Amsterdam en de Brainport Eindhoven. Daar kan een hele economie zich aan optrekken, schrijven ze, en ze zorgen voor het aantrekken van nieuwe binnenlandse en buitenlandse spelers.

Onder de ondertekenaars zitten de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland, en Westerkwartier. Ook VNO-NWC MKB Noord steunt het pleidooi.