‘Er is niet één oplossing om jongeren weer bij de kerk te betrekken’. Maar de tijd van de 'abonnementenkerk' is voorbij

Classisdominee Wim Beekman denkt dat er hele nieuwe wegen bewandeld moeten worden om de vijftigminners weer bij de kerk te betrekken. ,,We moeten af van de gedachte dat het ‘aan ons ligt’. Het is een beweging waar we als kerk nieuwe wegen in moeten zien te vinden.’’

Een jong gezin in de kerk.

Een jong gezin in de kerk. Foto: Shutterstock.

Wie op zondagmorgen in sommige Friese PKN-kerken komt, ziet het direct. Er zijn amper kinderen, geen jongeren en nog ,,enkele generaties’’ die daar boven komen. Om moedeloos van te worden, en daarom is het ook een van de meest besproken onderwerpen in kerkenraden. Die proberen iets om te keren. Soms lukt dat, maar vaak ook niet.

‘Het raakt mensen’