‘Het Goede Leven’ is een platform dat voedt en inspireert

Op het Christelijk Sociaal Congres in Doorn werd in augustus een nieuw platform voor bezinning, opinie, inspiratie en ontmoeting gepresenteerd: Het Goede Leven. Het initiatief van het Friesch Dagblad en CW Opinie manifesteerde zich de afgelopen maanden vooral digitaal. Vanaf eind januari verschijnt Het Goede Leven ook op papier, als gloednieuw maandblad. Eindredacteur Ineke Evink en uitgever Ruth Peetoom blikken vooruit naar wat komen gaat.

Ineke Evink en Ruth Peetoom

Ineke Evink en Ruth Peetoom Foto: Marchje Andringa

Een magazinedat je laat nadenken over de waarden in je leven, met artikelen die ertoe doen. Dat is Het Goede Leven , de nieuwste loot aan het multimediale, gelijknamige platform dat in augustus werd gelanceerd op het Christelijk Sociaal Congres in Doorn. ,, Het Goede Leven - zowel digitaal als op papier - is bedoeld voor christenen en geïnteresseerde niet-christenen”, zegt eindredacteur Ineke Evink (foto rechts). ,,Mensen die niet alleen maar tegen dingen aan willen kijken vanuit de markt, maar ook vanuit de samenleving.”

Jarenlang draaide het leven voor velen om werk, werk, werk, meer, meer, meer. ,,Nu zie je dat mensen aan de bovenkant royaal kunnen leven, terwijl er aan de onderkant mensen worstelen om rond te komen. We komen er steeds meer achter dat de markt het goede leven niet heeft gebracht. Het Goede Leven is een platform voor mensen die denken: waar kan ik nu mijn inspiratie uit halen?”

Op de website verschijnen sinds vier maanden dagelijks nieuwe artikelen op het gebied van zingeving, duurzaamheid, democratie en samenleving. ,,Het gaat over onderwerpen als ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, sociale zekerheid, et cetera. Naast achtergrondartikelen, opiniestukken en interviews hebben we 31 columnisten - voor elke dag van de maand één”, zegt uitgever Ruth Peetoom (foto links). Een selectie van de artikelen op de site - een best of - verschijnt vanaf eind januari in het maandblad.

Dat wordt aangevuld met verhalen over onder meer beeldende kunst, films en boeken en de bijbelrubriek van Eep Talstra. ,,Dat is een bijzondere bijdrage”, zegt Evink. ,,Talstra bekijkt daarin passages uit de Bijbel. Die vult hij niet in met dogma’s, maar hij leest gewoonweg wat er stáát. Dat is vaak heel verrassend. Talstra laat je zien wat je met die teksten kunt in het leven van nu.” De rubriek van Talstra verscheen tot en met december in het kerkelijke opinieblad CW Opinie , dat vanaf nu samengaat met Het Goede Leven . ,,Veel scribenten gaan mee”, zegt Evink, die ook vijftien jaar eindredacteur was van CW Opinie .

Heel dicht betrokken

Evink kijkt met warme gevoelens terug op haar werk van de afgelopen jaren en met evenveel genoegen vooruit op wat komen gaat. ,,Wat ik sowieso fantastisch vind aan dit werk, is dat je heel dicht betrokken bent bij wat er gebeurt. Op het vlak van geloof en in de hele culturele omgeving waarin alles zich afspeelt.” Een voorbeeld: de synodes. ,,Vroeger ging het om de instituties, de kerken, de synodes. Mensen vonden het spannend: wat zou er uit de synode komen? Wanneer de synode iets besloot, werd dat uitgevoerd. Op een gegeven moment zag je een kanteling. De instituties werden minder belangrijk. Nu zeggen mensen: ‘vergadert de synode? O nou, whatever!’ Die kanteling heb ik in het begin meegemaakt. Eerst bij de PKN en later bij de kleinere gereformeerde kerken. Dat soort dingen vind ik heel erg interessant.”

Ze wil altijd graag weten: hoe komt dat? Wat zit er achter? De kanteling die ze zag, zit volgens haar in de individualisering van de samenleving. ,,Dat mensen zeggen: ‘ik bepaal het allemaal zelf wel.’” Ze glimlacht. ,,Het grappige is dat het helemaal niet zo ís dat mensen alles zelf bepalen. Ook individuen worden aangestuurd en geïnspireerd door grote ontwikkelingen. Ze worden getriggerd door wat ze zien. En door wat hen via via bereikt, zonder dat ze zich daar echt van bewust zijn. De synodes zijn dan misschien niet meer belangrijk, maar daar zijn andere belangrijke dingen voor in de plaats gekomen. Mensen zoeken allemaal hun eigen groepen, dus groepsdwang is er nog steeds. Ga jij maar iets doen wat je vrienden helemaal niks vinden. Dan merk je dat meteen.”

Een stukje dieper spitten

Evink houdt ervan om, zoals ze zelf zegt ,,altijd de spade een stukje dieper in de grond te steken”. Wat zit er achter een bepaalde ontwikkeling? Waarom gebeurt dit nú? Waarom vinden mensen dit nu opeens belangrijk? Of opeens niet meer belangrijk? ,,Dat heeft ook alles te maken met mijn geloof, omdat ik zie dat je steeds met je geloof bezig moet zijn. Dat moet je blijven voeden, want anders zakt het weg. Het is net als in een moestuin. Het onkruid komt vanzelf wel op, maar de sla moet je zaaien.”

Ruth Peetoom knikt. ,,De goede dingen moet je blijven voeden.” ,,Ja”, zegt Evink. ,,Dat heb ik voor CW altijd heel belangrijk gevonden en dat geldt nu ook voor Het Goede Leven . Je wilt dat mensen er iets aan kunnen hebben, dat ze iets kunnen lezen waarvan ze zeggen: ‘dit brengt mij verder, hier schiet ik wat mee op.’ Of: ‘nu begrijp ik het ook, nu begrijp ik de samenhang of ik begrijp waarom iets mij al zo lang onrustig maakte, terwijl ik er niet de vinger op kon leggen.’”

Hoewel de makers van Het Goede Leven zich - zoals op de website staat - laten ‘inspireren door het christelijk geloof en de christelijk-sociale traditie’ zijn niet alle artikelen expliciet verbonden met het christelijk geloof. ,,Zo schrijft Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, bijvoorbeeld over de morele dilemma’s die je hebt in de wetenschap”, zegt Peetoom. ,,En projectontwikkelaar en ex-voorzitter van FC Den Bosch Maarten de Gruyter schreef onlangs over voetbal. Dat is niet per se een christelijk thema. Maar hij liet in zijn stuk wel zien dat allerlei afwegingen die je in het leven maakt, hoe je je opstelt naar mensen toe - ook op het voetbalveld - te maken hebben met hoe je in het leven staat.” Kortom: alles is levensbeschouwing. ,,En die laag willen wij graag aanboren.”

Abortus

Gevoelige onderwerpen worden niet geschuwd. Dat deed Evink ook al niet bij CW Opinie . Terugkijkend op de afgelopen jaren bij CW is één artikel haar het meeste bijgebleven: een stuk dat ze schreef over abortus. ,,Daar kreeg ik heel veel reacties op. Mensen schreven heel persoonlijke brieven, soms kantjes vol. Zowel mensen die zeiden: ‘ik heb het niet gedaan en dat is nu het gevolg’, als mensen die zeiden: ‘ik heb het wel gedaan en die gevolgen heeft het voor mij gehad.’ En ook: ‘ik durf u te schrijven omdat u niet veroordeelde in uw stuk.’”

Dat het artikel zo veel reacties opleverde, verbaasde haar niet. ,,Abortus is eigenlijk een onmogelijk onderwerp. Het roept zoveel emoties op. Het raakt zo ontzettend diep aan wie met name jij als vrouw bent, hoe je hele lijf functioneert, hoe je hormonen werken, alles. Abortus is een ontzettend lijfelijk onderwerp. Het gebeurt in jouw lichaam. Dat is zo bepalend. Dus het kán niet dichterbij komen. Het heeft alles met je emoties te maken, met je angsten, met je beeld voor de toekomst, maar ook voor het nu.”

We denken na over wat het christelijk geloof betekent voor het dagelijks leven

,,Terwijl het heel vaak een beetje aangeschoten wordt vanuit een medische optiek”, zegt ze terwijl haar ogen fel worden. ,,En dan zijn er mensen die zeggen: ‘vrouwen hebben zelfbeschikking.’ Nou, wat is die zelfbeschikking dan? Dat je uiteindelijk op de drempel van de abortuskliniek staat en zegt: ‘ik weet ook niet hoe het anders moet’? Daar kan ik helemaal niks mee. Het gaat er niet om of het wel of niet mag. Dat gaat zo voorbij aan de echte… Nou, dat soort diepe levensvragen daar moeten we het over hebben.”

Een heel natuurlijke overstap

Waar eindredacteur Ineke Evink met Het Goede Leven doorgaat op de weg die ze met CW Opinie deels al bewandelde, betekende de overstap naar NDC Mediagroep voor Ruth Peetoom, oud-partijvoorzitter van het CDA, een heel nieuwe richting in haar leven. Ze glimlacht. De overstap is een heel natuurlijke geweest, verzekert ze.

,,Ik beneerst twaalf jaar predikant geweest en toen acht jaar partijvoorzitter. De rode draad die daardoorheen loopt, is dat ik werk maak van mijn inspiratie. Ik probeer mensen te verbinden en echt letterlijk te werken aan het goede leven.”

Iedereen wil het beste voor zijn of haar kind, dat lijdt geen twijfel. Maar wat het beste is, blijft discutabel. https://t.co/K50k8rxyYs #HetGoedeLeven

— Het Goede Leven (@hgl_nl) December 25, 2019

Ze bedoelt daarmee het goede leven zoals Aristoteles en ook Augustinus het voor ogen hadden: ,,Een waardevol, zinvol leven. Genieten zit erin, maar niet het hedonistische goede leven. Het gaat om een bewust leven, een mooi leven, waarin mensen tot hun recht komen.”

Voor haarzelf heeft dat uiteraard te maken met haar geloof. ,,Met datgene wat God ons heeft meegegeven over hoe je in het leven zou moeten staan. De bijna vanzelfsprekendheid dat mensen inspiratie halen uit het christelijk geloof en naar de kerk gaan, die is er eigenlijk niet meer. Ik vind het dus heel mooi om als uitgever nu met het Friesch Dagblad en met Het Goede Leven te kijken wat voor impuls wij daaraan kunnen geven. Juist omdat zoveel mensen behoefte hebben aan zingeving, verdieping en duiding.”

Nieuw digitaal platform ‘Het Goede Leven’ van start https://t.co/SKyeivFnx9

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) August 28, 2019

De opdracht die ze als uitgever meekreeg, was om ,,een extra pijler onder het Friesch Dagblad te maken, waarin de essentie van wat er bij het FD gebeurt - kwalitatief goede journalistiek, gebaseerd op duidelijke waarden - ook zichtbaar en toegankelijk wordt voor de rest van het land”. De afgelopen maanden gebeurde dat al op de website en tijdens twee bijeenkomsten in het land en daar is het maandblad een volgende stap in.

Ze vindt het een erg mooie opdracht in deze tijd waarin media vluchtig zijn geworden. ,,Er is heel veel en tegelijkertijd zoeken mensen ook naar ankers: informatie die ze kunnen vertrouwen. Het mooie is: het Friesch Dagblad heeft daarin een dijk van een reputatie, als een zeer betrouwbare krant.” Wie de krant leest weet: dit is geen fake news . ,,Dat geld voor het Friesch Dagblad en het geldt voor Het Goede Leven , zowel in digitale vorm als straks in het magazine.”

Geen doorgeefluik

Zoals gezegd is Het Goede Leven een multimediaal platform. ,,Wil je artikelen lezen op een scherm? Dat is er. Liever op papier? Dat komt er nu ook”, zegt Evink. ,,En in de loop van 2020 moeten er podcasts komen en filmpjes”, vult Peetoom aan. ,,We zijn echt een start-up. We bouwen het langzaam uit.” Er wordt samengewerkt met tal van organisaties, zoals de PKN, Cordaid, EO, KRO-NCRV, de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit, LTO Nederland, et cetera. Maar, zo benadrukken de dames: Het Goede Leven is geen doorgeefluik. ,,Wij bepalen wie, wat, waar, wanneer en waarom”, zegt Evink.

,,Met een hippe term heet dat hub”, aldus Peetoom. Het is een knooppunt waar verschillende dingen met elkaar in verbinding staan.

Ik houd ervan om altijd de spade een stukje dieper in de grond te steken. Waarom gebeurt dit nú?

,,Als je op onze website een prachtige bijdrage leest van Cordaid over vluchtelingen in Syrië, dan zie je ook een stuk over de vrijheid van onderwijs. Zo krijg je toegang tot heel veel moois dat je mogelijk interesseert. We laten ons daarbij inspireren door de christelijk-sociale traditie. We denken na over wat het christelijk geloof betekent voor het dagelijks leven en maken nadrukkelijk een vertaling naar samenlevingsvraagstukken.”

Verzoening in vastgelopen relaties https://t.co/TR23UB3M1I pic.twitter.com/MgOvfsgvFp

— Het Goede Leven (@hgl_nl) December 27, 2019

Een van de organisaties die daar goed bij past, is Present, zegt Ineke Evink. ,,Bij Present bedenken ze vanuit het geloof allemaal dingen die mensen vooruit helpen. En iedereen mag meedoen. Met zo’n organisatie willen wij wel samenwerken.”

Recent heeft ook het Leger des Heils zich bij Het Goede Leven aangesloten, zegt Peetoom. ,,Dat bekommert zich onder meer om mensen die uit de gevangenis komen. Wanneer je vrijkomt, is er niks makkelijker dan terugvallen in het oude leven. Want dan moet je namelijk vier tot zés weken wachten op een uitkering. Het Leger des Heils wil dit agenderen. Is dat expliciet christelijk? Nee, maar zij vinden wel dat ze daar iets mee moeten doen.” ,,Het Leger des Heils is een van de weinige organisaties waarbij je dan kunt aankloppen”, vult Evink aan. ,,Dat inspireert. Dat maakt blij. Dan denk je: er zijn mensen die dat gewoon doen! Daar wil ik ook aan meedoen.” Ze zijn dan ook blij dat het Leger des Heils mee wil doen met Het Goede Leven .

Zichtbaar trots

Ze zouden uren kunnen doorpraten over de website die sinds een paar maanden in de lucht is en het maandblad dat binnenkort voor het eerst verschijnt. En over de bijeenkomsten met inspirerende mensen die Het Goede Leven organiseert, zoals onlangs met filosoof Govert Buijs (over het goede leven) en hoogleraar theologie Erik Borgman (over vrijheid van onderwijs) en op 28 januari op de VU in Amsterdam met George Harinck over Abraham Kuyper. ,,De VU opent daarmee haar Kuyperjaar”, zegt Peetoom zichtbaar trots op wat er tot nu toe al is neergezet en nog komen gaat.

Beide dames hopen dat steeds meer mensen Het Goede Leven gaan zien als een platform waarop je terug kunt vallen. ,,Zo van: je wilt iets weten, je wilt gevoed worden, je wilt inspiratie opdoen: dat kun je bij ons vinden”, zegt Evink. Peetoom knikt. ,,Over de dingen van vandaag, maar weg uit de waan van de dag.”

Kijk rond op Het Goede Leven.

Nieuws

menu