’Thuis gaan we langzaam dood’, weten vluchtelingen in Niger

De christelijke maand- en opiniebladen pakken in hun zomernummers niet alleen de reguliere vakantieonderwerpen op. Het gaat ook over betere geldwerving en de vluchtelingencrisis.

Een vluchtelingenkamp in Niger.

Een vluchtelingenkamp in Niger. AFP

We lezen bijna wekelijks over wéér een migrantenboot die in de Middellandse Zee gezonken is – waar vele vluchtelingen bij zijn omgekomen. Dat er hulpschepen zijn die deze wanhopige mensen willen redden, maar tegen worden gehouden door Europese regeringen (zoals Italië) is eigenlijk onbegrijpelijk.

Kerk Wereldwijd , het magazine van de katholieke organisatie Missio heeft een reportage uit Niger. Er is het verhaal van Emmanuel uit Nigeria. Hij is al vijf jaar op de vlucht.

In treurige onderkomens in Agadez zijn vele vluchtelingen ondergebracht. Ze komen ook uit landen als Guinee, Liberia, Sierra Leone en Mali. Wat de overeenkomsten van die landen zijn? Bittere armoede of bloedige conflicten waardoor de bevolking hun vaderland ontvlucht.

In 2015 doorkruisten soms meer dan vijfduizend mensen per week Niger. Het land heeft nu echter van de Europese Unie een miljard euro (!) gekregen (tot 2020) om de vluchtelingenstroom naar Europa ‘af te snijden’ – zoals dat wordt genoemd. Sinds 2016 is Niger onder druk van de EU begonnen met het sluiten van migratieroutes. Wie vluchtelingen vervoert of onderdak geeft, riskeert een gevangenisstraf tot dertig jaar of een geldboete van 45.000 euro. Dat is nu beleid in Niger.

In 2015 doorkruisten soms meer dan vijfduizend mensen per week Niger

De stroom vluchtelingen is ingeperkt (naar tienduizend per jaar), maar de verhalen van de migranten die in Agadez aankomen zijn verschrikkelijk. ‘Ik zat zes maanden in de gevangenis’, zegt Daniël. Milities in Mali hadden hem gearresteerd. ‘Ze hebben me elke dag afgeranseld’.

Ibrahim werd in Libië ontvoerd. Vijf jaar geleden verliet hij Sierra Leone. Hij wil nu het liefst weer naar huis, maar heeft geen geld meer. ‘Of ik blijf tot ik iemand vind die mij helpt naar Duitsland te komen.’ Europa is nog altijd het Beloofde Land. Waarom ze weg willen uit hun landen: alles is beter dan langzaam dood te gaan.

Fondsenwerving

Kerkbeheer , het blad van de kerkrentmeesters in de Protestantse Kerk, heeft het in de zomer over fondsenwerving. ‘Het geld ligt op straat, je hoeft het alleen maar op te rapen’, is een van de koppen. Bert van Rijssen geeft tips hoe je als plaatselijke gemeente er voor kunt zorgen dat er meer ‘levend geld’ binnenkomt. Kortgezegd: cash geld .

Een paar opties: herijking van de verhuurtarieven, extra collectemomenten (een derde collecte na de eredienst of een eindejaars-collecte), digitaal gaan collecteren, maar ook fancyfairs, talentenveilingen, bezorgen van kerstpost en oliebollen-acties.

Jos Arnoudse heeft een bezinnend artikel geschreven over dezelfde thematiek. Naar aanleiding van een boek van de bekende priester Henri Nouwen, A Spirituality of Fund-rasing . Dat boekje is dit jaar toevallig opnieuw uitgegeven door de Internationale Bijbelbond. Geldwerving is volgens Nouwen een prachtige manier om naar buiten te treden. Het is zaaien. Het is een manier om onze visie en onze missie naar buiten te brengen en mensen de gelegenheid geven om aan die missie deel te nemen.

Geldwerving is volgens Henri Nouwen een prachtige manier om naar buiten te treden

Eetcafé

In Onderweg is er het artikel ‘Leven met minder’. Daar vertellen verschillende echtparen over. Zoals Jaap Boersma en Gea Overweg die een eetcafé in IJsselmuiden begonnen: Eetze.

Open maaltijden houden ze waar inmiddels zo’n zeventig mensen komen. ‘Als je je realiseert hoe belangrijk relaties zijn, dan is het samenbrengen van mensen via een maaltijd een goede en laagdrempelige manier’, zegt Jaap.

Voorheen leefden ze in hun eigen kringetje ‘Nu staan we veel meer in relatie met mensen van veel verschillende achtergronden. We hebben ontdekt dat Gods liefde er voor iedereen is en hopen op deze manier zijn ambassadeurs te zijn.’

* In de rubriek Bladspiegel beschouwen Jan Auke Brink en Lodewijk Born de kerk- en opiniebladen

Nieuws

menu