Ook met corona ging de kerk op Vlieland niet dicht. 2021 was dan ook een sprankelend jaar: 'We zijn als kerk op onze eigen wijze doorgegaan' | Terugblik op 2021

De Protestantse Gemeente op Vlieland had de afgelopen tijd vier verschillende voorgangers in dienst. Zodoende werd 2021 een inspirerend jaar, vertelt scriba Jaap van der Kooij (73).

Jaap van der Kooij: ,,We zijn als kerk op onze eigen wijze doorgegaan.”

Jaap van der Kooij: ,,We zijn als kerk op onze eigen wijze doorgegaan.”

Jaap van der Kooij is nu bijna twee jaar scriba van de Protestantse Gemeente te Vlieland. Hij vervult tevens de functie van ouderling-kerkrentmeester. De kleine kerkelijke gemeente telt vijf kerkenraadsleden, die alles bestuurlijk en organisatorisch moeten doen. ,,Dat is soms best wel een uitdaging”, zegt hij met een glimlach én met een serieuze ondertoon. ,,We moeten bijvoorbeeld ook de financiële verslagen maken voor de landelijke kerk, zorgen dat het preekrooster rond is en dat alles in en rond het gebouw goed gaat.”

Zeilen

Nieuws

menu