Actie Kerkbalans 2023: extra geld vragen aan Friese kerkleden die zelf vaak ook minder te besteden hebben. 'We hebben dit jaar meer dan een ton tekort'

Op zaterdag 14 januari begint de jaarlijkse geldwervingsactie van de kerken: Kerkbalans 2023. Die staat dit jaar in het teken van de hoop dat kerkleden met extra geld over de brug willen komen, nu begrotingen van gemeenten in het rood staan.

Christina Ytsma en Gerardus Talsma van de Protestantse Gemeente Burdaard-Wânswert-Jilsum, met de poster van Kerkbalans 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Christina Ytsma en Gerardus Talsma van de Protestantse Gemeente Burdaard-Wânswert-Jilsum, met de poster van Kerkbalans 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Foto: Marcel van Kammen

Sjirk Huizinga, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Heerenveen, draait er niet omheen: ,,Kerkbalans, dat wordt dit jaar een moeilijke… Ieder kerklid weet wat er aan de hand is, omdat ze er zelf ook mee te maken hebben: hogere gasprijzen en alles wordt duurder.’’