Actie Kerkbalans onderzoekt: hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?

Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om problemen aan te pakken en kwetsbare groepen bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken financieel te steunen in tijden van nood? Actie Kerkbalans is daar een onderzoek naar begonnen.

Foto: Michaël Terlouw

Foto: Michaël Terlouw

Namens Actie Kerkbalans heeft onderzoeksbureau Citisens een grootschalig onderzoek uitgezet onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2000 kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de kerk oppakt in tijden van crisis.

Nieuws

menu